Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2018
Senaste Nytt...

Fraunhofer skapar ny grupp för innovationsforskning

Framtida Centrum för virtuell teknik, ZVE, det nya huvudkontoret för Fraunhofer IAO:s, nya forskningsgrupp. Foto: Christian Richters, Fraunhofer IAO, UNStudio, ASPLAN
Framtida Centrum för virtuell teknik, ZVE, det nya huvudkontoret för Fraunhofer IAO:s, nya forskningsgrupp. Foto: Christian Richters, Fraunhofer IAO, UNStudio, ASPLAN
Publicerad av
Markku Björkman - 30 jul 2017

- Att förstå de komplexa effekterna av ny teknik är avgörande för framgången för de flesta ekonomier. Strukturförändringar genom den tekniska utvecklingen måste därför erkännas och förstås i ett tidigt skede för att aktivt kunna utforma de långsiktiga ekonomiska, sociala, politiska och kulturella konsekvenserna för samhället och ekonomin, skriver Fraunhofer i ett pressmeddelande.

Därför har tyska Tyska forskningsinstitutionen, Fraunhofer-Gesellschaft skapat en ny grupp för innovationsforskning. Avsikten att förstärka den nya Fraunhofer-gruppens framtida roll i dialogen om forskning, teknik och innovationspolitik mellan industrin, beslutsfattare och samhället och därmed ytterligare befästa sin ställning som en ledande aktör på den tyska innovationsarenan.

Tekniska förändringar som digitalisering sammanfogar ett brett utbud av levnads- och arbetsmiljöer och erfarenheter. De öppnar för nya designmöjligheter, men samtidigt går de hand i hand med grundläggande förändringsprocesser.

Det är just denna snabba utveckling kring digital omvandling som är en angelägen fråga för industri, politik och samhälle. Dessa aktörer, som kräver ibland ytterst snabba åtgärder inom den politiska ramen, vill hänga med i den tekniska utvecklingen.

- Med sin breda kompetens har Fraunhofer varit en pålitlig vetenskaplig partner för den tyska och internationella industrin under årtionden. Vår konkurrenskraftiga forsknings- och marknadskunskap hjälper oss att bidra med grundläggande tekniköverföringstjänster som säkerställer värdeskapande i Tyskland och Europa. Vi är också engagerade i stödjandet av beslutsfattare med vår expertis så gott vi kan, säger Fraunhofers styrelseorförande, professor Reimund Neugebauer.

Enligt honom måste Tyskland säkra landets ställning som föregångare när det gäller viktiga innovationer. Med detta i åtanke bestämde vi oss för att skapa Fraunhofer-gruppen för innovationsforskning med särskilt fokus på socioekonomisk och socio-teknisk forskning.

Nyckelfunktion för framtidsinriktade innovationer

Den nya Fraunhoferkoncernen för innovationsforskning, som startade den 1 juli 2017, består ursprungligen av fyra forskningsinstitut med över 500 anställda: Fraunhofer-institutet för industriell teknik IAO i Stuttgart, Fraunhofer-centret för internationell förvaltning och kunskapsekonomi IMW i Leipzig, Fraunhofer Institute for Technology Trend Analysis INT i Euskirchen och Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI i Karlsruhe.

- Genom att grunda den nya gruppen vill Fraunhofer-Gesellschaft ytterligare konsolidera sin roll när det gäller att undersöka och stödja innovationsprocesser och de tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningarna som formar dessa, säger alliansens ordförande och verkställande direktör för Fraunhofer IAO Prof. Wilhelm Bauer.

- I hela Europa, betonar Bauer, har Fraunhofer den bredaste diversifierade teknologiprofilen med kompetens inom områden som resurseffektiv produktion, transport och rörlighet, energi och bostäder, information och kommunikation, skydd och säkerhet samt hälsa, näring och miljö. Länken mellan vårt kompetensområde och socioekonomisk och socio-teknisk forskning är det ”som gör att Fraunhofer sticker ut från mängden”.

Att adressera systemrelaterade tekniska problem i framtiden

Inledningsvis kommer den nya gruppen att fokusera på att stärka Fraunhofer-Gesellschaft i forskning, teknik och innovationspolitisk dialog med politik, industri och samhälle. Man uppfattar sig som en plattform för att ta itu med systemrelaterade tekniska problem i framtiden.

I sin egenskap kommer den nya gruppen att stödja en viktig aspekt av det nyligen lanserade Research Fab Microelectronics Germany (FMD). Projektet har finansierats av det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF), och har dessutom inrättat elva Fraunhofer och två Leibniz institut med toppmodern utrustning och system som totalt har kostat cirka 350 miljoner euro. Syftet är att sammanfoga tekniska färdigheter för att ta itu med teman som är relaterade till framtidsfrågor.

 

 

 

Annons

Annons