Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt...

Trivector: Lund är bäst i Sverige på hållbara transporter

Miljöminister Karolina Skog delar ut pris för SHIFT2017 till Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S), Lunds kommun. Foto: Trivector
Miljöminister Karolina Skog delar ut pris för SHIFT2017 till Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S), Lunds kommun. Foto: Trivector
Publicerad av
Christer Wiik - 06 jul 2017

Konsultföretaget Trivector har gjort kommunrankningen SHIFT sedan 2014 och i år vann Lund förstaplatsen, vilket innebär att staden har vunnit tre av dessa fyra år. Kommunrankningen SHIFT bygger på de 45 största kommunernas enkätsvar samt på data från flera nationella databaser.

Enligt Trivector är det flera skäl till att Lund vinner SHIFT: Lund har en välförankrad trafikstrategi sedan nästan 20 år tillbaka. Trafikstrategin innehåller bland annat mål om att minska biltrafiken per capita och att öka andelen som går, cyklar och reser med kollektivtrafik. Lund har även skapat bra förutsättningar för att resa hållbart genom en stor andel 30-gator, bra cykelbanor och ett långvarigt arbete med att påverka resenärers attityder och beteende. Inom SHIFTs tredje område, utmärker sig Lund med låg andel bilresor. Lund får i år dessutom bonuspoäng för arbetet med ny spårväg, vilken nu börjat byggas.

Det är fantastiskt att se att vårt långsiktiga arbete ger resultat och att vi vinner SHIFT igen! För oss i Lunds kommun är det viktigt att göra det möjligt för fler att resa på ett hållbart sätt, det gör vi bland annat genom satsningar på spårväg, välutbyggt cykelvägnät och bilsnålt boende. Vi har kommit långt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att göra vårt transportsystem ännu mer hållbart, säger Emma Berginger, Kommunalråd (MP) samt Vice ordförande i kommunstyrelsen

Linköping tilldelas 2017 års hedersomnämnande för planeringen av det nya området Vallastaden. Området är intressant för den mångfald boendeformer och variation i arkitektur som erbjuds, och som tillsammans med trafiklösningarna ger goda förutsättningar för ett både socialt och ekologiskt hållbart område.

Linköpings kommun representeras av samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.
– Jag är glad att Linköpings kommun tilldelas priset för den fina trafiklösningen i Vallastaden som så många jobbat med. Vi tolkar priset som en uppmuntran att fortsätta arbetet med att satsa på cykel- och gångtrafikanter och gemensamma parkeringshus. När Vallastaden invigs i september kommer dessutom den nya stadsdelen redan ha en snabb och välfungerande kollektivtrafik, säger samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson.Förra året vann Lund SHIFT2016 och Gävle prisades med hedersomnämnande för innovativa åtgärder.

 

 

Annons

Annons