Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

DHL Express: ”Stora möjligheter för svensk e-handel att växa internationellt”

- Att sälja internationellt är enklare än vad många tror tack vare de globala logistiklösningarna, säger Ted Söderholm, vd för DHL Express. Foto: DHL Express
- Att sälja internationellt är enklare än vad många tror tack vare de globala logistiklösningarna, säger Ted Söderholm, vd för DHL Express. Foto: DHL Express
Publicerad av
Christer Wiik - 19 jun 2017

Nyligen anordnade DHL Express ett seminarium i Stockholm för svenska e-handelsföretag och berättade om hur logistik kan hjälpa dem att lyckas internationellt. Business Sweden fanns också på plats och gav sin syn på möjligheterna för svenska exportföretag och vikten av att agera både globalt och lokalt.

Internationell e-handel är en tillväxtraket. Marknaden förväntas växa från 300 miljarder dollar 2015 till 900 miljarder dollar 2020. Det betyder en tillväxttakt på 25 procent per år och globala e-handelsföretag förväntas växa dubbelt så snabbt som de lokala kollegorna. Detta betyder stora möjligheter för svenska företag, både stora och små, att genomföra globala satsningar. DHL Express ger möjligheten till en global logistiklösning, en nödvändighet för att lyckas internationellt.

– Det är spännande och roligt att se hur många svenska företag växer internationellt och hur viktig logistiken är. Konsumenterna idag ställer krav på kvalitet i alla led och leveranserna är en väldigt viktig del av helhetsupplevelsen för konsumenten. Att sälja internationellt är enklare än vad många tror tack vare de globala logistiklösningarna, säger Ted Söderholm, vd för DHL Express.

Business Sweden fanns på plats under seminariet i Stockholm. Deras uppgift är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. De talade om vikten av att planera sin internationella expansion och anpassa utbudet för olika marknader.

– Svenska e-handelsföretag har stora möjligheter att växa internationellt. Det är viktigt att planera den internationella satsningen och sedan att satsa globalt och agera lokalt. Att anpassa sitt erbjudande lokalt på varje marknad är en viktig faktor för att lyckas, säger Linda Laszlo Ek, exportteknisk rådgivare på Business Sweden.

DHL Express har tidigare i år presenterat en rapport om internationell e-handel med rubriken ”21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity”. Rapporten går igenom de marknader och produkter som har den högsta tillväxtpotentialen och hur konsumenterna ser på näthandel, vilka drivkrafter som finns och vilka svårigheter som de upplever. Just logistiken är ett område som är kritiskt. Rapporten fokuserar särskilt på möjligheten att erbjuda premiumprodukter och tjänster, där dyrare inköp står för en betydligt större andel av internationella onlinebeställningar.
Källa: DHL Express

 

 

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...