Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt...

Framsteg i projekt Hamnbanan

Hamnbanan i Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn
Hamnbanan i Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 19 jun 2017

Nyligen antog kommunfullmäktige i Göteborgs Stad detaljplanerna för Krokängsparken och Säterigatan. Detaljplanerna är en förutsättning för det fortsatta arbetet med dubbelspår på Hamnbanan. Det meddelar Trafikverket på sin webbplats.

Planeringsarbetet på Hamnbanans sträcka Eriksberg- Pölsebo pågår för fullt. Trafikverket skriver: ”I tidplanen förväntas sträckans järnvägsplan att antas inom kort vid Trafikverkets planprövning, vilket nu blir högst troligt när Göteborgs Stad antog detaljplanerna för området”
Svante Jonsson, projektledare på Trafikverket:
”Det är mycket glädjande för arbetet med Hamnbanan att detaljplanerna gick igenom i kommunfullmäktige” Detta innebär att vi kan arbeta på enligt vår tidplan” säger Svante Jonsson.
Källa: Trafikverket

Annons

Annons