Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2018
Senaste Nytt...

Wärtsilä lanserar första hybridkraftmodulen i sitt slag inom marinbranschen

Wärtsilä HY säkerställer enligt tillverkaren att övergripande fartygsprestanda förbättras markant jämfört med drift av konventionella maskin- och hybridlösningar, samtidigt som en högre redundansnivå främjar ökad säkerhet. Foto: Wärtsilä
Wärtsilä HY säkerställer enligt tillverkaren att övergripande fartygsprestanda förbättras markant jämfört med drift av konventionella maskin- och hybridlösningar, samtidigt som en högre redundansnivå främjar ökad säkerhet. Foto: Wärtsilä
Publicerad av
Markku Björkman - 13 jun 2017

Teknologikoncernen Wärtsilä lanserar en helt ny hybridprodukt, Wärtsilä HY, som är en unik innovation inom marina propulsionssystem. Genom att utnyttja tekniskt kunnande inom motordesign och E&A-system (Electrical & Automation) introducerar Wärtsilä en fullt integrerad hybridkraftmodul, d.v.s. en kombination av motorer, ett energilagringssystem och elektronik som är optimerade för att fungera tillsammans genom ett nyutvecklat energihanteringssystem. Det är den första hybridkraftmodulen av den här typen som tillverkats inom marinsektorn och den innebär en ny branschstandard för marin hybridpropulsion.

Trenden inom den marina sektorn går mot hybridpropulsionslösningar, och de antas ingå i en stor andel av alla fartyg som beställs under de kommande tio åren. Det nya energihanteringssystemet representerar den senaste generationens integrerade kontrollsystem och är specifikt framtaget för den här applikationen. Systemet ger utmärkta möjligheter till samverkan med fartygets övriga system.

Wärtsilä HY ger flera kundfördelar genom ökad driftseffektivitet och flexibilitet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och förbättrad fartygsprestanda. Vid drift i miljöläge kan man uppnå nollutsläpp. Tack vare en ny, patentsökt automatiseringsprocess kan även drift utan rök nås vid alla belastningsförhållanden och i alla driftlägen.

Minskad motordrifttid betyder dessutom lägre underhållskrav och ger längre serviceintervall. Wärtsilä HY säkerställer att övergripande fartygsprestanda förbättras markant jämfört med drift av konventionella maskin- och hybridlösningar, samtidigt som en högre redundansnivå främjar ökad säkerhet. Andra fördelar är omedelbar respons vid belastningsförändringar, övergripande systemcertifiering och garanterad prestanda.

Klassificeringssällskapet för fartyg, Lloyds Register (LR), har utfärdat principgodkännande för Wärtsilä HY. Certifikatet är baserat på tekniskt material och säkerhetsanalyser gällande systemets normaldrift samt en presentation av riskscenarier. Det här innebär att man förväntar sig att systemkonstruktionen beviljas slutligt klassgodkännande för aktuella projekt.

LR-direktören för Marine & Offshore, Nick Brown, kommenterar: ”LR är stolt över att utfärda ett certifikat om principgodkännande för Wärtsilä HY-hybridkraftmodul. LR är liksom Wärtsilä engagerade i att hantera de stora utmaningar som branschen står inför, i synnerhet de miljöutmaningar som är relaterade till koldioxidutsläpp. LR lägger fokus på introduktion av ny teknik som potentiellt erbjuder säkra och effektiva lösningar, och hybridtekniken är en av dessa. Vi har arbetat för att stöda Wärtsilä i förverkligandet av den här nya produkten och är glada över lanseringen på Nor-Shipping.”

Den här utvecklingen öppnar dörren till en ny era med marinteknologi som hade varit otänkbar för bara en kort tid sedan. Den stöder Wärtsiläs ledarskap inom nya, innovativa lösningar med oöverträffade fördelar för våra kunder och partners”, menar Giulio Tirelli, direktör på Wärtsilä Marine Solutions.

Wärtsilä HY kommer att finnas i olika versioner anpassade för varje fartygskategori. De första versionerna som introduceras på marknaden är framtagna för bogserbåtar och medelstora färjor, men Wärtsilä ser även stor potential i andra typer av fartyg. Det här är den första lanseringen av en produkt av den här typen där varje enskild version är anpassad till en specifik marknad, vilket säkerställer optimal anpassning till den specifika tillämpningen.

Annons

Annons