Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

Kina tar strid för elbilsindustrin

Andy Wong: Kina tar tuffare tag mot bilindustrin för att minska smogen i landet. Arkivbild.
Andy Wong: Kina tar tuffare tag mot bilindustrin för att minska smogen i landet. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 12 jun 2017

Kina lägger i en högre växel för att bekämpa smogen och planerar nu att skärpa reglerna för fabriker som tillverkar bilar som drivs med fossila bränslen.

Genom att ställa tuffare krav på miljö, effektivitet, kvalitet och säkerhet ska Kina höja trösklarna för gamla kol- och stålintensiva företag, även kallat "zombie"-bolag och driva ut dem från marknaden.

På så sätt ska biltillverkare bli tvungna att ställa om sin produktion till miljövänliga elbilar.

Med en växande elbilsindustri kan Kina också ta ett storkliv på den internationella marknaden för elbilar.

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...