Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

Lantmännen avyttrar silo i Ystads hamn

Lantmännens silo i Ystads Hamn. Foto: Lantmännen
Lantmännens silo i Ystads Hamn. Foto: Lantmännen
Publicerad av
Christer Wiik - 09 jun 2017

Lantmännen meddelar att bolaget avyttrar silon i Ystads hamn till kommunen och kommer att lämna hamnen under år 2020. Beslutet är en del i Lantmännens strävan att stärka sin position inom svensk spannmålshandel, modernisera spannmålsmottagningarna i Skåne och att behålla en hög servicenivå till odlarna i närområdet.

En platta för mottagning av spannmål kommer att anläggas utanför Ystad. Det innebär att framtida leveranser av spannmål inte behöver köras genom Ystad centrum. Det ger också en tidsvinst för transportörerna och ett större upptagningsområde för spannmålsmottagningen. Ystadborna kommer att kunna njuta av nya havsnära bostäder i området som lämnas.

– Våra kunder ska märka att det blir ännu enklare att leverera till oss. Vi kommer att få ett bra varuflöde från där spannmålen odlas till där den konsumeras, säger Mikael Jeppsson, chef för Spannmålsenheten på Lantmännen.

Strukturförändringen påverkar förutom plattan i Ystad, investeringar i Hammenhög, där Lantmännens anläggning kommer att byggas ut ordentligt med både tork och lagring, och i Helsingborg där lagringskapaciteten ska öka med 30 000 ton.

– Silokapaciteten i Hammenhög kommer att öka med 20 000 ton till totalt 37 000 ton och torkkapaciteten med 100 ton per timme. Cirka 5 procent av Lantmännens spannmål kommer från denna region och ett smidigt flöde är avgörande för våra framtida resultat, säger Fredrik Jönsson, chef för produktionsanläggningarna inom Lantmännen.

Investeringen i Hammenhög välkomnas av Simrishamns kommun som ställt sig positiva till utbyggnaden. Samarbetet mellan kommunen och Lantmännen är gott och investeringen är långsiktig och positiv för lantbruket i kommunen. Försäljningen av silon i Ystad ger 63 miljoner kronor som kommer att investeras i anläggningen i Hammenhög.

 

 

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...