Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

E-handel: Boozt utökar det automatiserade lagersystemet i Ängelholm

Boozt.com är en onlineshop som är inriktad på den skandinaviska marknaden med ett utvalt utbud av internationella nodemärken. Foto: Infocux
Boozt.com är en onlineshop som är inriktad på den skandinaviska marknaden med ett utvalt utbud av internationella nodemärken. Foto: Infocux
Publicerad av
Christer Wiik - 09 jun 2017

Boozt AB har tecknat ett avtal med Element Logic som innebär att Bolaget utnyttjar möjligheten att bygga ut det befintliga automatiserade lagersystemet, AutoStore, vid Boozts hanteringscenter i Ängelholm. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar byggandet av en ny modul bredvid, och i direkt anslutning till, den nuvarande Autostore-modulen, samt en utbyggnad av den nuvarande packningstunneln och tretton extra arbetsstationer.  

Byggandet av den nya modulen förväntas att slutföras i början av det fjärde kvartalet i år, och kommer inledningsvis att bestå av 50 000 lådor och 21 plockningsrobotar. Ytterligare lådor och plockningsrobotar planeras att införskaffas under 2018 i takt med att volymerna ökar vid hanteringscentret. Bolaget förväntar sig att den utökade och fullt färdigställda AutoStore-modulen kommer att bestå av 120 000 lådor och 120 plockningsrobotar under det fjärde kvartalet 2018. Detta innebär att den totala kapaciteten, vid hanteringscentret, då kommer att vara 250 000 lådor och 250 plockningsrobotar.  

Investeringen för utbyggnadens första etapp förväntas att bli cirka 44 miljoner kronor. Efter färdigställandet i slutet av 2018, förväntas den totala investeringen, i den andra fasen av automatiseringsutbyggnaden, att bli cirka 80 miljoner kronor.  

“Vi har drivit vårt automatiserade lager sedan i slutet av mars 2017 med ett positivt resultat. För att kunna hålla jämna steg med tillväxten av antal orders är det viktigt för oss att vår lagerhanteringskapacitet ligger ett steg före. Därför har vi redan nu initierat den andra fasen i utvidgningen av vår automatisering för att på så vis kunna ta emot Spring/Summer 2018 (vår/sommar 2018)-inleveranserna på ett effektivt och bra sätt. Utökningen av AutoStore-modulerna ger oss full flexibilitet och möjliggör för oss att, vid behov, lägga till extra lådor och plockningsrobotar när ordervolymerna ökar under 2018,” säger Hermann Haraldsson, VD för Boozt.   

 

 

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...