Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

Sveriges Hamnar välkomnar initiativ om översyn av konfliktregler

Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar. Foto: Transportföretagen/Sveriges Hamnar
Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar. Foto: Transportföretagen/Sveriges Hamnar
Publicerad av
Christer Wiik - 24 maj 2017

Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att se över dagens obegränsade möjlighet för fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. ”Vi ser fram emot en kommande lagstiftning på området som garanterar ordning och reda för ansvarstagande företag och fackförbund” Det säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

– Vi är givetvis glada över regeringens initiativ. Seriösa företag med ingångna kollektivavtal ska inte behöva utsättas för oerhört kostsamma strejker och blockader. Göteborgs Hamn är navet i Sveriges utrikeshandel och har det senaste året varit utsatta för oerhört allvarliga påfrestningar, säger Joakim Ärlund.

  – Transportbranschen välkomnar regeringens förslag, det är naturligt att man löpande ser över samtlig arbetsmarknadsfrågor, särskilt i syfte att bevara den svenska modellen. Regeringens tankar är välbalanserade, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen 
  
Utredningsuppdraget är smalt och kommer handla om situationer där stridsåtgärder vidtas i annat syfte än att uppnå kollektivavtal, och frågor där det finns konkurrens mellan kollektivavtal och där parterna inte lyckas komma överens. Rätten att vidta sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärder mot en arbetsgivare i syfte att stödja en lovlig konflikt mellan andra parter, omfattas inte av utredningsuppdraget. Utredningen tillsätts före sommaren. Direktiven presenteras senare.
Källa: Transportföretagen