Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

WWF ser positivt på en fossilfri fordonsflotta

Foto: Yvonne Larsson
Foto: Yvonne Larsson
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 apr 2017

Regeringen har presenterat vårändringsbudgeten och vårpropositonen för 2017. För 2017 väljer regeringen att satsa ytterligare 500 miljoner kronor på att förstärka satsningen ”klimatklivet” - pengar som går till exempelvis laddstolpar, mer förnybar energi och biogas. Samtidigt förlängs satsningen till år 2020, skriver WWF.

– Det är positivt att regeringen satsar på åtgärder för att minska de svenska utsläppen från transporterna. Och dessutom med ett verktyg som har som syfte att åstadkomma så mycket klimatnytta och medfinansiering av privat kapital som möjligt. Laddinfrastrukturen är dock så pass viktig för att ställa om fordonsflottan att den borde ha en egen satsning och inte konkurrera med andra klimatsatsningar inom klimatklivet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Regeringen lanserar också nya mått på välfärd som mäter utveckling bortom enbart ekonomiska mått. Det görs genom 15 indikatorer som inbegriper såväl ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer, skriver WWF.

– Att införa kompletterande mått på välfärd utöver BNP är en nyckelfråga för att fatta bättre beslut för en långsiktig hållbar utveckling och det är därför bra att regeringen nu lyfter fram fler mått i budgetpresentationen framöver, säger Håkan Wirtén.

Trots att WWF i helhet är positiva över förslaget, tycker Håkan Wirtén att man skulle kunna trycka på lite hårdare.

– Det är helt rätt att regeringen väljer att fokusera på åtgärder som kan minska Sveriges utsläpp från transporterna. Vi ser mycket positivt på de satsningar som nu görs men ser brister i att man inte väljer att gå ut hårdare för en snabbare omställning. Om vi ska nå våra klimatmål måste regeringen lägga i en högre växel i transportsektorn mot lägre utsläpp och i det är elektrifiering av personbilsflottan överlägset, säger Håkan Wirtén.