Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

Småländsk släpvagnstillverkare expanderar

Från vänster: Magnus Olsson, Nivika, Stefan Sjöberg, Brenderup Group, Niclas Bergman, Nivika, och Pål Jönsson, Brenderup Group. Foto: Brenderup
Från vänster: Magnus Olsson, Nivika, Stefan Sjöberg, Brenderup Group, Niclas Bergman, Nivika, och Pål Jönsson, Brenderup Group. Foto: Brenderup
Publicerad av
Christer Wiik - 11 apr 2017

Sedan i början av 1970-talet har släpvagnstillverkaren Brenderup AB haft sitt försäljningskontor och produktion i Jönköping. Nu fortsätter bolaget att satsa i smålandsmetropolen och adderar verksamhet till det som redan finns idag. ”Vår Jönköpingsanläggning kommer att vara navet för distribution till våra kunder i Sverige och kommer även att förse fler och fler kunder i Danmark och Norge med både släpvagnar och reservdelar” säger Stefan Sjöberg, VD för Brenderup AB.

- Vi har haft en fantastiskt bra försäljningsutveckling de senaste åren. Med Jönköping som naturlig logistikbas investerar vi nu i en ny modern anläggning för att fortsätta vår expansiva resa samt öka vår kapacitet och ytterligare stärka vår marknadsposition i Sverige och i övriga Skandinavien, säger Pål Jönsson, koncernchef för Brenderup-koncernen.

I dagsläget finns Brenderups anläggning i Ljungarums industriområde men till sommaren sker byggstarten för en ny anläggning i Stigamo. Verksamheten på den nya enheten kommer att sysselsätta över 100 personer. Fastighetsägare är lokala företaget Nivika, som står bakom projekteringen och bygger för framtiden i Jönköping. Inflyttning beräknas ske under andra halvåret 2018.

- Med denna satsning kommer vi i framtiden på ett mer effektivt sätt optimera vår produktion, materialflöde, logistik och administration för att skapa ytterligare värde för våra kunder, fortsätter Stefan Sjöberg.

 

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...