Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt...

Miljöbilsflottan hotas av export

Tabell över andel av personbilsflottan som exporterades till utland under 2016. Avser personbilar som varit i bruk i max fem år i Sverige, fördelad på ägarkategori. Källa: Egna beräkningar, Trafikanalys, Statistik 2017:5
Tabell över andel av personbilsflottan som exporterades till utland under 2016. Avser personbilar som varit i bruk i max fem år i Sverige, fördelad på ägarkategori. Källa: Egna beräkningar, Trafikanalys, Statistik 2017:5
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 apr 2017

Efter tre år i Sverige säljs många miljöbilar vidare till Norge, skriver Trafikanalys. En trend som Trafikanalys redan redovisade en begynnande tendens till förra året 2016.

Årets uppföljning ska visa att exporten av begagnade personbilar med alternativa drivmedel har fortsatt att öka. Framför allt ökade exporten av begagnade elbilar och laddhybrider, samtidigt som gasbilarna ligger kvar på samma höga nivå som tidigare år, skriver myndigheten.

– Den här utvecklingen kan minska effektiviteten påtagligt i valda styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Redan 2016 var nettoökningen av antalet gasbilar i Sverige mindre än hälften av vad som kunde förväntats om exporten av begagnat följt samma mönster som för fossilbilarna. Om trenden håller i sig får detta stor betydelse för fossilberoendet i vägtrafiken säger Mikael Levin, utredare vid Trafikanalys.

Det är alltså kombinationen av allt lägre nybilsförsäljning av gasbilar, samt en fortsatt hög export av begagnade bilar har fått till följd att tillväxttakten för gasbilar har sjunkit.

Myndigheten skriver också att avregistreringen till utland är ett reellt problem för gasbilar, som tydligt kommer att påverka hur många fordon som finns i trafik framöver om utvecklingen fortsätter i samma takt.

Exporten av elbilar och laddhybrider har ökat påtagligt under 2016 och ser ut att fortsätta öka även under 2017. Majoriteten av dessa fordon har sålts till Norge som under de senaste året blivit en stor importör av begagnade personbilar med eldrift.

Annons

Annons