Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

UIC World Congress on Rail Training

The World Congress on Rail Training 2017 is organized at the initiative of the UIC Expertise Development Platform, which draws its expertise from the regional Rail Training Centres Networks. Its main purpose is to enhance workforce development through sharing best practice in rail training across the entire industry.
Plats: Potsdam, Tyskland
www.events.uic.org

-
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...