Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt...

Vasa kör med biogasbussar

Biogasen som bussarna använder görs av bioavfall från hushåll i Vasaregionen och slam från Påttska reningsverket och från Korsholms reningsverk. Foto: Vasa Lokaltrafik
Biogasen som bussarna använder görs av bioavfall från hushåll i Vasaregionen och slam från Påttska reningsverket och från Korsholms reningsverk. Foto: Vasa Lokaltrafik
Publicerad av
Markku Björkman - 20 mar 2017

Finska Vasa lokaltrafik har inlett trafiken med tolv biogasbussar som tankas vid Stormossen utanför staden. Bussarna tankas nattetid och går dagligen på de populäraste linjerna 1-4 och 7-10. På helgerna och sommaren trafikerar bussarna på alla linjer.

Sedan slutet av februari har det varit möjligt att tanka lokalt producerad biogas vid avfallscentralen Stormossen i Korsholm. Stationen ska bland annat förse Vasas biogasbussar med bränsle. Sedan den 13 februari har även privatpersoner möjlighet att tanka vid Stormossen. Tidigare fanns den närmaste gastankningsstationen i Jeppo.

- Med dessa tolv biogasbussar kan man ersätta 280 000 dieselliter fossila bränslen per år. Koldioxidutsläppen är i samma klass som för helt eldrivna bilar, vars drivskraftsel har producerats med vindkraft, säger Pertti Hällilä, planeringschef för trafikärenden på Vasa stad, i ett pressmeddelande.

Vid Stormossen kommer det dels att finnas en långsamtankningsstation för gasbussarna och dels en snabbtankningsstation för personbilar. Utöver det som bussarna använder räcker biogasen till 1 000 personbilar.

Biogasen tillverkas vid Stormossen av bioavfall från hushåll i Vasaregionen och slam från Påttska reningsverket och från Korsholms reningsverk.

 

Annons

Annons