Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2018
Senaste Nytt...

Flygbiobränsle underlättar flygets väg mot klimatmålen

Foto: Sean MacEntee
Foto: Sean MacEntee
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 mar 2017

De senaste åren har flygbranschen bland annat bytt mot lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna. Men för att nå i mål är det dock ett måste att flygplan övergår till att flyga på koldioxidneutrala biobränslen, istället för de fossila bränslen som flygs på i dag, enligt en rapport av Svenskt Flyg.

Rapporten ”Ett fossilfritt inrikesflyg – så når vi klimatmålen med flygbiobränsle” ska bland annat visa på möjligheterna med flygbiobränsle.

Flygbranschen har tydliga miljöambitioner, och dessa behöver backas upp politiskt, menar Svenskt Flyg.

Omställningsarbetet i fordonsflottan har stöttats av staten och Svenskt Flyg efterfrågar detsamma för att få biobränslen för flyget tillgängligt. Först då blir det möjligt för flyget att snabbt och effektivt minska sina utsläpp utan att kompromissa på tillgängligheten som är så viktig för Sverige, avslutar Svenskt Flyg.