Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt...

Naturskyddsföreningen om regeringens drivmedelsstrategi

Foto: Fordonsgas Sverige
Foto: Fordonsgas Sverige
Publicerad av
Christer Wiik - 17 mar 2017

Naturskyddsföreningen är positiv till regeringens förslag om hur fossila fordonsbränslen succesivt ska ersättas med biobränsle. Företagen som säljer bensin, diesel och andra drivmedel får ansvaret att minska klimatutsläppen. Det är i linje med den reduktionsplikt som föreningen drivit. Det är samtidigt viktigt att produktion av olika biobränslen omgärdas av tydliga miljökrav och spårbarhet. Det skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

Regeringen fullföljer nu delar av den klimatpolitik som man tidigare lovat, för att nå målet att klimatutsläppen från transporterna ska ha minskat med 70 procent till 2030. Det finns en bred politisk enighet kring reduktionsplikten, sju av åtta riksdagspartier har ställt sig bakom modellen så sent som i somras. Naturskyddsföreningen anser att det krävs fler sådana klimatpolitiska beslut över blockgränserna för att få en långsiktig och trovärdig klimatpolitik.

– Vi tycker att regeringens förslag om utfasning av fossila bränslen är bra. Det är rätt att ansvaret läggs på bolagen. Det ska vara enkelt för den enskilde bilisten att få mer biobränsle i tanken. Det här är ett förslag som Naturskyddsföreningen drivit under flera år, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Det här är en mycket god nyhet, klimatanpassningen av trafiken har sackat efter och gapet mellan miljömålen och politiken vuxit sig allt större. Det blir bättre med regeringens förslag. Det är viktigt att regeringen nu säkrar upp att de biobränslen som ska fram verkligen blir miljöanpassade, så att vi får en bra klimateffekt utan att förvärra de redan stora problemen i svenskt skogsbruk – och dessutom inte får in mer palmoljebaserade produkter.

– Utvecklingen bort från fossila bränslen drivs nu på steg för steg. Vi önskar visserligen att regeringen hade vågat skruva åt förslaget så att 2030 blev ett slutår för utvecklingen mot en fordonsflotta helt utan fossila bränslen, men beslutet idag är ett viktigt steg i rätt riktning. Transporterna är ett av de svåraste och mest tröga områden att förändra. Det krävs en rad reformer som sammantaget måste leda till att transportberoendet minskar, så vi förväntar oss en fortsättning. säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens klimatchef.

Naturskyddsföreningen vill ha tydliga miljökrav vid produktion av alla former av biobränslen. Det gäller såväl importerade som inhemska bränslen. Föreningen anser också att den ökade användningen av biobränslen måste vara en övergångsperiod mot en större andel eldrivna fordon.

Annons

Annons