Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt...

Nytt logistikupplägg kan bli genombrott för inlandssjöfarten i Sverige

Den EU-klassade inlandssjöfarten, EUs femte trafikslag, med högteknologiska pråmfartyg håller på allvar på att etablera sig i Sverige. Om allt går som planerat kommer ett helt nytt logistikupplägg med pråmfartyg – före årets slut – att komplettera i den regionala godslogistiken mellan Göteborg och Vänersborg.

Panelsamtal med aktörer i logistikkedjan. Fr v Anna Hammargren, moderator, Joakim Swahn, M4Traffic AB, Marie Dahlin, Vänersborgs Kommun, Göran Lidström, Vänerhamn AB, Petteri Juntilla, Vargön Alloys AB och Morten Brühl, APM Terminals Göteborg. Vänersborgs hamn 170307. Foto Viktor Daun. Foto: Anna Risfelt Hammargren
Panelsamtal med aktörer i logistikkedjan. Fr v Anna Hammargren, moderator, Joakim Swahn, M4Traffic AB, Marie Dahlin, Vänersborgs Kommun, Göran Lidström, Vänerhamn AB, Petteri Juntilla, Vargön Alloys AB och Morten Brühl, APM Terminals Göteborg. Vänersborgs hamn 170307. Foto Viktor Daun. Foto: Anna Risfelt Hammargren
Publicerad av
Redaktionen - 09 mar 2017

Logistikaktören och inlandssjöfartsrederiet Avatar Logistics AB är först ut med pråmbaserade logistikupplägg för containertransporter mellan Göteborgs hamn och inlandshamnen i Vänersborg. Tisdagen den 7 mars genomförde företaget ett demo-projekt med en containerpråm från Göteborgs hamn, via Göta älv och slussarna i Trollhättan till Vänersborg hamn.

Försökstransporten med omlastning från det internationella rederiets fartyg i Göteborgs hamn genomfördes som planerat.

Intresset att titta på lossningen och omlastningen till lastbil i Vänersborgs hamn var rekordstort. Trots det kalla snövädret deltog ca 100 personer från riksdag, departement, Västra Götalandsregionen och Region Värmland, kommunerna runt Vänern, varuägare/transportköpare, statliga verk, lastbilsåkerier, speditörer m fl aktörer. Även ett pråmrederi i Holland och rederirepresentanter från Åland och Finland fanns på plats.

Petteri Juntilla, sales and logistics, hos varuägaren Vargön Alloys, vars veckovisa containertransporter utgör basen i den tänkta containerpendeln, ser stora fördelar. Dels fördelar för ökad hållbarhet i företagets eget transportsystem, dels för samhället där ett stort antal lastbilstransporter varje vecka kan flyttas från land till sjö.

Han tror inte att ett nytt pråmbaserat system innebär större omställningskostnader internt och ser vikten av att Vargön Alloys som varuägare går före för att skapa förändring. Varuägare måste, menar Petteri Juntilla, vara drivande i förändringar av logistikupplägg.  Kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun Marie Dahlin, S, är också mycket positiv och ser stora vinster för samhället och regionen. Hon tror på ett gott regionalt kundunderlag och ser i förlängningen hur det även kommer både Coop- och Ica-containrar sjövägen till Vänersborg. Att minska belastningen på vägnätet skulle ge stora samhällsvinster, menar hon.

För APM Terminals i Göteborg kan en pråmtrafik till och från hamnen förbättra containerhamnens godsflöden. Lastning och lossning till och från en containerpråm kan styras och planeras på helt annat sätt än lastbilsflödena till och från hamnen.

Det har APM Terminals erfarenheter av från andra europeiska hamnar i koncernen. Morten Brühl, CCO på APM Terminal, känner stort engagemang och ser bara fördelar. Även för inlandshamnen, Vänerhamn AB, ser vd Göran Lidström stora möjligheter och bedömer godspotentialen som stor, inledningsvis för containertransporter, men framöver även för bulktransporter. Båda hamnföreträdarna är också ense om att ett investeringsbehov kan finnas hos hamnen, men att man samtidigt behöver se över och rabattera hamnavgifterna för att säkerställa inlandssjöfartens konkurrensförutsättningar.

Avatar Logistics satsar på att starta en containerpendel under 2017. Först kommer försöksprojektets alla moment noggrant analyseras. Sedan vidtar det fortsatta arbetet med att attrahera flera varuägare inom regionen. Att ta upp ett modernt pråmfartyg från Holland och starta en regelbunden pråmpendel Göteborg - Vänersborg är en stor satsning och därför behöver Avatar Logistics även en garanti från varuägarnas sida på viss långsiktig volymtillgång. Avatar Logistics måste också hantera vissa kvarvarande grundläggande förutsättningar.

Att intresset för inlandssjöfart i Sverige är stort idag är tydligt. Informationen om möjligheterna med pråmtrafik – EUs femte trafikslag, räknat som ett landbaserat trafikslag – i det inrikes, regionala och lokala transportflödet har trängt fram. Flera stora varuägare och potentiella transportkunder, liksom speditörer var på plats i Vänersborg och kommentarer som ”det fungerar utmärkt nere i Europa, så varför skulle det inte göra det i Sverige” hördes.

Vänersborgsregionen är intressant ur logistiksynpunkt. Lageretableringen i regionen ökar, bl a genom varuägare som Varner Group med butikskedjorna Dressman, Levis Stores, Volt, Cubus m fl. Detta ökar möjligheterna för långsiktiga pråmlösningar och hållbara transportflöden.

Analysföretaget M4Traffic analyserar för närvarande – inom försöksprojektet – containerpendeln Göteborg – Vänersborg, men vd Joakim Swahn nämner redan nu viktiga förutsättningar som en hamnnära logistikhub och att staten ser över avgiftssystemen för farleds- och lotsavgifter för pråmfartygen. Dagens avgiftssystem riskerar att kullkasta både den nödvändiga lönsamheten för aktörerna i transportkedjan och den stora samhällsnyttan som uppstår när gods flyttas från land till sjö. Joakim Swahn lyfter också fram vikten av ett nytt mind-set.

En logistiklösning med inlandssjöfart skiljer sig starkt från en lastbilslösning där transportköparen bara ringer sin vanliga speditör och beställer en lastbil. Pråmtrafikens logistikupplägg bygger på långsiktighet och samverkan mellan många – kunder, kust- och inlandshamnen, det internationella rederiet, åkeriet, kommunerna, pråmoperatören m fl. Genom samverkan i s k integrerade transportlösningar skapas förutsättningar för smarta transportupplägg och många aktörers gemensamma vinning.

På Vänersborgs-eventet uttalade representanterna från Vänerhamn AB, APM Terminals, Vargön Alloys AB och Vänersborgs kommun tydligt sitt gemensamma engagemang för att få till den färdiga containerpendeln. Men även om alla aktörer måste bära sin del av ansvaret för resultatet ligger den största bördan på Avatar Logistics.

Företaget är en ”early mover”. Det måste såväl informera om inlandssjöfarten och säkerställa samverkan, som övertyga transportköpare om de nytänkande logistikuppläggens stora fördelar. Pråmtrafik är energi- och miljö- och kostnadseffektivt, tillförlitligt, säkert och ger många positiva effekter för samhället kring att flytta godset från det hårt belastade vägnätet till vattenvägen. Det stora och breda intresset för Avatar Logistics försöksprojekt visar tydligt vilket starkt fästa inlandssjöfartens möjligheter har fått i Sverige.

Text: Anna Risfelt Hammargren

 

 

 

Annons

Annons