Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

Castellum bygger logistikfastigheter inom Arlandaregionen

Foto: Castellum
Foto: Castellum
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 mar 2017

Genom markförvärv bygger Castellum fastigheterna Tibble 1:647 och 1:648 i Brunna, Upplands-Bro i norra Stockholm, för ytterligare möjligheter till lager- och logistikinvesteringar inom Arlandaregionen. Tillträde har skett.

De obebyggda fastigheterna Tibble 1:647 och 1:648 i Brunna, som ligger i Upplands Bro kommun, omfattar cirka 50 000 kvadratmeter planlagd och byggbar mark.

I december 2016 förvärvade Castellum fastigheten Örnäs 1:17 i Brunna. Tillsammans med det nya markförvärven skapas nu möjligheter till lager- och logistikinvesteringar i ett välbeläget område i Arlandaregionen.

Syftet med förvärvet är i första hand att erbjuda företag i norra och centrala Storstockholm rationella och lättillgängliga lager- och logistikytor i varierade storlekar från cirka 1 000 till 
8 000 kvadratmeter med direkt skyltläge mot E18.

– Vi ökar nu våra expansionsmöjligheter inom lager- och logistiksegmentet i Arlandaregionen. Läget, med nära anslutning till E18 och närhet till E4, ger perfekta distributionsvägar – och tillgängligheten ökar ytterligare när Förbifart Stockholm står klar, säger Anders Nilsson, VD Castellum Region Stockholm. Vi ser fram emot att utveckla området för att tillgodose framtidens lager- och logistikbehov.