Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 20 2018
Senaste Nytt...

Ny medlingsrond i Göteborgs Hamn  

Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 13 mar 2017

För att få en lösning på den konflikt som råder i containerhamnen i Göteborg, har APM Terminals Gothenburg Medlingsinstitutets utsedda medlare för att ta ställning till det bud som getts till APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. APM Terminals tackade ja till budet medan Hamnarbetarförbundet tackade nej. det framgår av ett pressmeddelande från APM Terminals. 

Det är det andra budet av utsedda medlare från Medlingsinstitutet som ges båda parter. I höstas förra året tackade APM Terminals ja till budet om ett så kallat hängavtal och idag tackade APM Terminals ja till budet om ett lokalt avtal. Båda buden har nu avisats av Hamnarbetarförbundet.

Som arbetsgivare har APM Terminals tre alternativ att teckna avtal, som ryms inom den svenska modellen och svensk lagstiftning, med Hamnarbetarförbundet. Eftersom APM Terminals har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, finns det endast tre möjligheter; upprätta ett så kallat hängavtal på det befintliga kollektivavtalet eller upprätta ett lokalt avtal enligt medlarnas bud. Det tredje alternativet är ett tredjepartsavtal som initieras av Transportarbetareförbundet. APM Terminals stödjer samtliga alternativ för att få en lösning på den aktuella konflikten i containerhamnen.

- APM Terminals har ett långsiktigt åtagande tillsammans med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. Det är inte acceptabelt att ett företag som respekterar kollektivavtalet och svensk lag, kontinuerligt ska drabbas och skadas av strejker och blockader, säger Henrik Kristensen, vd APM Terminals Gothenburg.