Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt...

Nordiska ministrar diskuterade minskning av utsläpp från trafiken

En motorväg i USA. Framtidsbild även för nordiska städer?  Foto: Minesweeper.
En motorväg i USA. Framtidsbild även för nordiska städer? Foto: Minesweeper.
Publicerad av
Markku Björkman - 09 mar 2017

Finlands kommunikationsminister Anne Berner bjöd nyligen in nordiska transport- och energiministrar för att diskutera aktuella ändringar inom transportsektorn. Sammanträdet ägde rum den 8 mars på Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå.

Tema för mötet var växthusgasutsläpp från trafiken och åtgärder som behövs för att minska utsläppen. Europeiska kommissionen föreslog för medlemsstaterna sommaren 2016 nya bindande mål att minska utsläppen och målen är starkt riktade till transportsektorn. För de nordiska medlemsstaterna föreslås att de fram till 2030 ska minska utsläppen med 39–40 procent från 2005 års nivå.

- De nordiska länderna gör klokt i att samarbeta för att nå de uppställda utsläppsminskningsmålen. Gemensamma lösningar för att minska utsläppen ger oss också möjligheter till ny affärsverksamhet och innovationer, sade minister Berner.

På mötesagendan stod en diskussion om de ändringar som behövs i transportsystemet, inklusive de lösningar nordiska företag har att erbjuda, utsläppssnåla transport- och serviceinnovationer samt eventuella gemensamma verksamhetsmodeller i de nordiska länderna.

I mötet deltog bland andra Sveriges energiminister Ibrahim Baylan samt Norges transportminister Ketil Solvik-Olsen.

Annons

Annons