Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt...

Ökad bilexport från Göteborgs Hamn

Under 2016 ökade godsmängden i Göteborgs Hamn med nästan tre miljoner ton, från 38,2 miljoner ton 2015 till 40,9 miljoner ton förra året. Särskilt bra gick det för exporten och importen av nya bilar och hanteringen av energiprodukter som ökade med 15 respektive 12 procent. Containervolymerna minskade med tre procent. Det visar en ny statistik från Göteborgs Hamn.

Volvobilar rullar ut på export i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn
Volvobilar rullar ut på export i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 08 mar 2017

Under förra året ökade Göteborgs Hamns totala godshantering med sju procent, till 40,9 miljoner ton, jämfört med 38,2 miljoner ton 2015.
— Ökningen beror främst på att det skeppats fler bilar via hamnen, men också på större volymer i Energihamnen samt bra fart i våra roroterminaler, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn är Sveriges största exporthamn för bilar. Här finns också en betydande import av flera bilmärken, till exempel Mazda, Nissan och Renault. Under 2016 passerade totalt 246 000 nya bilar kajerna i Göteborgs Hamn. Det är en ökning med hela 15 procent jämfört med året innan och den högsta noteringen sedan finanskrisen 2008. En starkt bidragande faktor till ökningen på bilsidan är den ökade exporten av Volvobilar.

Nittio procent av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs Hamn hanterades 798 000 containrar under 2016, vilken är en minskning med tre procent jämfört med året innan.

— Containerterminalen har haft ett utmanande år med konflikten med Hamnarbetarförbundet som har trappats upp och inneburit stora störningar. Det är mycket olyckligt och drabbar hela den svenska industrin. Nu förutsätter vi att parterna hittar långsiktigt hållbara lösningar, säger Magnus Kårestedt.

Rorofrakterna ökade under året. Totalt fraktades 538 000 roro-enheter, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2015. 
I Göteborg finns Nordens största allmänna energihamn där hälften av Sveriges råoljeimport tas in. I energihamnen tillverkas bensin, diesel, asfalt och en mängd andra produkter. En allt större del är förnyelsebara energiprodukter.

Totalt hanterades 23,7 miljoner ton olja och energiprodukter under 2016, en ökning med tolv procent jämfört med året innan och nytt rekord i Göteborgs Hamn.
—Vi har aldrig hanterat så mycket energiprodukter som nu. Skillnaden mot föregående år förklaras i huvudsak av ökade flöden inom lagring och distribution. Vi ser också en tydlig ökning av biokomponenter** för raffinering och inblandning i bränslen, säger Magnus Kårestedt.
Under 2016 passerade 1 708 000 passagerare Göteborgs Hamn, en minskning med två procent jämfört med året innan. Antalet kryssningsfartyg som anlöpte hamnen minskade också, från 50 fartyg 2015 till 34 förra året. Men i år vänder det upp igen, totalt 43 kryssningsfartyg är inbokade för säsongen 2017.
Källa: Göteborgs Hamn 

Annons

Annons