Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt...

Nya turer i hamnkonflikten

Medlarna har lagt fram en ny hemställan gällande konflikten mellan APM Terminals (APMT) och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 ( Hamn4an). Svar ska lämnas måndag den 13 mars kl. 10 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg. Det rapporterar Transportföretagen.

Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 07 mar 2017

Medlarna träffade under tisdagsförmiddagen den 7 mars åter APMT, som företräds av Sveriges Hamnar, och Hamn4an om den pågående konflikten i Göteborgs Hamn.

– Konflikten har redan fått mycket allvarliga konsekvenser för svensk industri och handel och riskerar både tillväxt och arbetstillfällen. Vi behöver därför nå en långsiktig och hållbar lösning för hamnen. Att medlarna åter har lagt en hemställan visar på att det inte bara är vi som ser allvaret i situationen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Hamn4an varslade 1 mars om fortsatta övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockader mot APMT. Blockaden träder i kraft 13 mars och pågår till och med 30 april.

 

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...