Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

Samverkansprojekt ska utveckla dörr-till-dörr transporter

Projektet CLOUD, som drivs av NetPort Science Park i Karlshamn, syftar till att effektivisera dörr-till-dörr transporter i transportkorridoren mellan Polen och Skandinavien har fått finansiering från EU:s fond för regional utveckling ERUF.

Projektet CLOUD syftar till att effektivisera dörr-till-dörrtransporter i transportkorridoren Baltic Link mellan Skandinavien och Polen med fokus på godsflöden via Matrics hamnterminal i Verkö hamn i Karlskrona och hamnen i Gdynia. Bild: NetPort Science Park
Projektet CLOUD syftar till att effektivisera dörr-till-dörrtransporter i transportkorridoren Baltic Link mellan Skandinavien och Polen med fokus på godsflöden via Matrics hamnterminal i Verkö hamn i Karlskrona och hamnen i Gdynia. Bild: NetPort Science Park
Publicerad av
Christer Wiik - 02 mar 2017

Projektet CLOUD syftar till att effektivisera dörr-till-dörr transporter i transportkorridoren Baltic Link mellan Skandinavien och Polen med fokus på godsflöden via Matrics hamnterminal i Verkö hamn i Karlskrona och hamnen i Gdynia.

Målet är att effektivisera och samtidigt främja en minskning av vägtransporterna till förmån för ökade järnvägstransporter i syfte att minska transporternas koldioxidutsläpp. Detta ska åstadkommas bland annat genom att flytta godstrafik från väg till järnväg i en intermodal lösning, öka fyllnadsgraden av last på färjorna, bättre förutse och hantera avvikelser i planerat flöde, öka samlastning och förmå åkerier att övergå till HVO 100 förnybar och fossilfri diesel.

Projektet kommer att få en dryg miljon i finansiering av Europeiska Regionala utvecklingsfonden efter ett beslut under torsdagen i det så kallade strukturfondspartnerskapet med beslutsfattande politiker från Blekinge och Skåne.

- NetPort Science Park ligger långt framme i forskning och utveckling kring produkter och tjänster inom logistik och transporter, säger regionråd Christina Mattisson (S), vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge. Vårt geografiska läge och ett ökande transportflöde genom Blekinge, bland annat över våra hamnar, kräver bra system som effektiviserar godstransporter vilket är av stor vikt för att vi ska nå klimatmålen.

CLOUD finansieras av Vinnova och delfinansieringen från ERUF innebär att ytterligare aktiviteter kommer att kunna genomföras. Bland annat kommer en ny transportlösning att testas i operativ miljö. Lösningen skapar effektivare godsflöde och bidra därmed till en minskning av transporternas klimatpåverkan.

 

Annons

Annons

Annons