Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Samarbetsavtal undertecknat mellan Wärtsilä och Carnival Corporation

Publicerad av
Markku Björkman - 26 jan 2017

Wärtsilä och Carnival Corporation & plc, världens största kryssningsbolag, har undertecknat ett omfattande, 12-årigt samarbetsavtal, som anses förstärka det nuvarande samarbetet och parternas gemensamma strävan att uppnå maximal säkerhet och tillförlitlighet ombord på kryssningsfartygen genom kontinuerliga förbättringar i drift och underhåll. Det resultatbaserade avtalet förväntas ge delade ekonomiska fördelar för båda parter. 

Värdet på det långsiktiga avtalet uppgår till cirka 900 miljoner euro. Den förväntade omsättningen under 24 månader, omkring 150 miljoner euro, kommer att tas upp i Wärtsiläs orderbok under det första kvartalet 2017. Kontraktet börjar gälla 1 april och de förväntade intäkterna för 2017 är 56 miljoner euro.

Enligt avtalet ska allt motorunderhåll och all övervakning av 79 av Carnivals fartyg utföras av Wärtsilä och den löpande planeringen kommer vara ett samarbete mellan de två företagen.

I avtalet ingår Wärtsiläs tjänster Dynamic Maintenance Planning (DMP) och Condition Based Maintenance (CBM) för dynamisk underhållsplanering respektive konditionsbaserat underhåll. Tjänsterna bygger på digitaliserad data som samlas in från alla motorer och sedan analyseras av specialister. I praktiken innebär det att utrustningen kan optimeras i realtid och att det blir möjligt att förutsäga behoven för drift och underhåll. Med DMP och CBM kan driften av fartygen och verksamheten optimeras och översynsintervallen eventuellt förlängas. Avtalet omfattar cirka 400 motorer från Wärtsilä. Även mindre förbättringar av bränsleförbrukningen kan därmed resultera i stora årliga besparingar för dessa fartyg.

– Vårt avtal med Wärtsilä har utökats till ett strategiskt samarbetsavtal. När Wärtsilä tar hand om våra fartyg och ser till att de har en hög säkerhetsnivå och tillförlitlighet kan vi fokusera på vår kärnverksamhet – att erbjuda kryssningar till våra över 11 miljoner gäster årligen. Det långsiktiga samarbetet med Wärtsilä ger oss såväl minskade kostnader som ökad säkerhet och operativ effektivitet. Det är två viktiga faktorer på den snabbt växande kryssningsmarknaden, säger Bill Burke, direktör för den maritima verksamheten, Carnival Corporation, i ett pressmeddelande.

Den långsiktiga resultatbaserade avtalsmodellen ger båda företagen mer förutsägbara kostnader och fördelar eftersom ersättningen, enligt parterna,  beräknas utifrån hur utrustningen fungerar. För Wärtsilä ger det strategiska samarbetet möjlighet att fokusera på forskning och utveckling, tillverkning och andra sätt att göra sina produkter ännu bättre och mer effektiva.

– Vi ser fram emot att få utveckla det långsiktiga samarbetet i en mer strategisk riktning. Både Wärtsilä och Carnival satsar stort på det här samarbetet och på att utveckla det på sikt. Vi är övertygade om att ett nära samarbete kommer att bidra till ökad lönsamhet för båda företagen, skriver Pierpaolo Barbone, vice VD och direktör för serviceverksamheten på Wärtsilä Corporation, i ett pressmeddelande.

 

Annons

Annons

Annons