Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt...

”Rädda sjöfartsstaden Stockholm”

Publicerad av
Christer Wiik - 26 jan 2017

Stockholm har alltid varit en viktig sjöfartsstad. Men nu är sjöfartsnäringen satt under hård press. Många kajer, hamnar och angöringsplatser har försvunnit för att ge plats för bostäder. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

- Stockholms vattenvägar borde nyttjas bättre än i dag. Vattenvägen är billig, miljövänlig och kapacitetsstark. Om Stockholms hamnområden fortsätter minska är risken stor att vi förlorar värdefull infrastruktur som inte går att få tillbaka. Dessutom är den för besöksnäringen så viktiga kryssningstrafiken hotad. Det säger Lotta Andersson, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.  - Därför bör Stockholms stad inte bygga bostäder på Loudden och Masthamnen. Det är dags att värna hamnområdena och stärka Stockholm som sjöfartsstad, avslutar Lotta Andersson. Tio punkter för en starkare sjöfart: 1. Utveckla en samlad sjöfartsstrategi för huvudstadsregionen. Sjöfarten är märkligt frånvarande i utvecklingsplaner för Stockholm. 2. Förbättra landinfrastrukturen till hamnarna ur godssynpunkt. 3. Rädda Masthamnen och Stadsgården för långsiktig hamnverksamhet. Om hamnarna avvecklas så flaggar sjöfartsbolag för att deras verksamhet kommer att läggas ned. 4. Anlägg Horstenssleden, vilket kan ge snabbare, miljövänligare och mer kapacitetsstark infart till Stockholm. 5. Utnyttja Stockholms vattenvägar på ett bättre sätt. Bygg ut kollektivtrafik på vatten.  6. Utveckla citylogistik för godstransporter till att även innefatta sjöfarten.  7. Bevara och utveckla reparationsvarvet på Beckholmen. 8. Välkomna kryssnings- och färjepassagerare på ett trevligare sätt.  9. Slopa farledsavgifterna och förbättra konkurrensen inom sjöfarten.  10. Öka segelhöjden under nya Lidingöbron.

 

Annons

Annons