Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

”Ändra konfliktreglerna”

Publicerad av
Christer Wiik - 25 jan 2017

Regeringen måste se över medbestämmandelagens konfliktregler. Det skriver Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund i en debattartikel, med anledning av Hamn4ans nya strejk.

Den 24 januari stannade arbetet återigen vid APM Terminals i Göteborgs hamn mellan klockan 12.00 – 20.00. Återigen är det Hamn4an som strejkar. Nyss avvisade Hamn4an erbjudandet om kollektivavtal. Kollektivavtalet hade gett Hamn4an samma rättigheter och skyldigheter som andra fackföreningar i svenska hamnar. Trots att Hamn4an sagt att de vill teckna kollektivavtal, värnar Göteborgs Hamn och vill få arbetsfred valde alltså Hamn4an att avvisa kollektivavtal för att istället fortsätta strejka. Det är långt mellan Hamn4ans retorik och Hamn4ans handlande.

Effekterna av de upprepade strejkerna ger nu ett allt allvarligare avtryck. För arbetsgivaren har de inneburit miljontals kronor i minskad omsättning. Tappet har till och med varit så stort att arbetsgivaren tvingats varsla hamnarbetare om uppsägning. Alla företag som är beroende av att få varor transporterade genom Göteborgs Hamn har drabbats hårt. Minskade affärer och orderintag är för många företag en smärtsam påminnelse om den segdragna konflikten. Mindre företag som är helt beroende av hamnen för att kunna driva sin verksamhet har redan nått konkursens brant. APM Terminals är redan bunden av kollektivavtal som tecknas med Transportarbetareförbundet och gäller alla hamnar i Sverige. Kollektivavtalet tillämpas på alla anställda oavsett eventuell facklig tillhörighet – alla får del av kollektivavtalet.

Utöver detta har Hamn4an nu erbjudits att teckna samma kollektivavtal för egen räkning. Obegripligt och oansvarigt nog har Hamn4an tackat nej för att istället fortsätta strejka. Frågan är hur långt Hamn4an är villiga att gå?

Vi tycker att insatsen redan nu är för hög. Det är hög tid för Hamn4an att sätta hamnen, hamnens kunder och Göteborgsregionens väl och ve före Hamn4ans ultimativa krav och återgå i arbete som tryggas av kollektivavtal. Det är hög tid att se över konfliktreglerna i Sverige innan Hamn4an lyckas spela bort mer av vår konkurrenskraft. Regeringen bör snarast ta initiativ till att förändra medbestämmandelagens konfliktregler. 

Joakim Ärlund, vd, Sveriges Hamnar

Annons

Annons

Annons