Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Åter strejk i Göteborgs Hamn

Publicerad av
Christer Wiik - 23 jan 2017

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) avvisade formellt medlarnas bud vid ett möte på Svenskt Näringslivs lokaler i Göteborg den 23 januari. Den 24 januari, kommer Hamn4an åter ta ut sina medlemmar i strejk i Göteborgs Hamn. Det rapporterar Transportföretagen.

- Hamn4an har återigen visat att de väljer konflikt framför kollektivavtal. Arbetsgivarsidan har tackat ja till medlarnas hemställan om att teckna kollektivavtal med Hamn4an. Ett kollektivavtal som ger Hamn4an samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra hamnarbetare och som skulle innebära en hållbar och långsiktig lösning för Göteborgs Hamn. Hamn4an har valt att tacka nej. Tydligare än så kan det inte bli, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

- Hamn4ans höga konfliktläge med upprepade strejker och ständiga stridsåtgärder visar att man avsiktligen vill skada bolaget allvarligt. Under året har bolaget tappat sju procent i marknadsandelar. Det beror bland annat på att kunder har valt andra hamnar, vilket har lett till minskat gods i hamnen. Som en konsekvens ser APMT ingen annan lösning än att minska antalet anställda i hamnen, säger Joakim Ärlund.

Svenska Hamnarbetarförbundet skriver följande om konflikten: ”I sitt svar klargjorde fackföreningen återigen att medlarnas/företagets bud i praktiken skulle reducera majoritetsfacket Hamn4an till en underavdelning av Transport, vilket givetvis är oacceptabelt. Vidare upprepade fackföreningen att kollektivavtal i sig visserligen inte löser de personalpolitiska problem som ligger till grund för konflikten på APM Terminals i Göteborgs hamn, men att Hamnarbetarförbundet är villigt att fortsatta förhandla om en avtalslösning. En självklar förutsättning är dock att en sådan avtalskonstruktion i praktiken gör Hamn4an, som organiserar 85 procent av hamnarbetarna i containerterminalen, till en fullvärdig avtalspart, jämbördig med Transportarbetareförbundet”

Annons

Annons

Annons