Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

ABB:s logistikcenter rekryterar i Vasa

Publicerad av
Markku Björkman - 12 jan 2017

Globala ABB-koncernen koncentrerar sina transport- och logistiktjänster till tio länder. Vasa i Finland får ett logistikcenter. Rekryteringen av 40 anställda har inletts.

Från Vasa sköts transport- och logistikplanering för i första hand Finland, Sverige och Estland. I ett senare skede sköts även andra baltiska länder samt Norge från Vasa. Centret etableras i Strömberg Park i Vasa och det kommer att sysselsätta 40 logistik-, transport- och speditionsexperter. Rekryteringen av de anställda har inletts. Samtliga tio center ska vara verksamma innan utgången av 2017. 

Marknadsläget för ett logistikcenter verkar dock har förbättras avsevärt med tanke på ABB:s nya planer Vasa. Det var bara för drygt en månad sedan som 30 anställda på ABB Motors and Generators och ABB Grid Integration i Vasa förlorade sina arbetsplatser. 24 anställda sades upp från enheten ABB Motors and Generators och sex personer fick gå från enheten ABB Grid Integration.

Samarbetsförhandlingarna, som gällde tjänstemän och högre tjänstemän, gällde upp till 35 jobb var på ABB Motors and Generators. ABB Motors and Generators sysselsatte 520 personer och ABB Grid Integration 61 personer i Vasa i slutet av 2016. Orsaken till personalminskningen "var ett sämre marknadsläge och ett behov av omorganisering inom bolaget". 

ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare varav 5200 i Finland.