Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, feb, 21 2019
Senaste Nytt...

Godsboom i Hangö hamn

Publicerad av
Markku Björkman - 04 jan 2017

Mängden av gods över sydfinska staden Hangös hamn låg 413 000 ton i november 2016. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma tidpunkt år 2015.

Tillväxten var med andra ord mycket stark. Hittills i år har 4,4 miljoner ton varor transporterats över hamnen. Det är 15 procent mer än för motsvarande tidsperiod för ett år sedan. Svaveldirektivet som trädde i kraft 1.1.2015 höjer kostnaderna för sjötransporter. Detta medför en konkurrensförmån för Hangö Hamn då rutten via Hangö är kort till Kontinentaleuropa.

I november anlöptes hamnen av 173 fartyg. Det är en ökning med 17 procent. Totalt har hamnen besökts av 1 814 fartyg från årets början jämfört med 1 550 i fjol.

Både importen och exportens tillväxt har fortsatt i november. Trailertrafiken har vuxit med 17 procent och containertrafiken med 3 procent. Importen av bilar minskade dock med 5 procent. 

Hangö Hamn Ab stöder också Östersjöforskningen med en donation till Helsingfors universitets framtidsfond. Med hjälp av donationen kan universitetets marina station i Hangö bl.a. utveckla nya, automatiska mätinstrument som behövs för att analysera förändringarna i havet och de bakomliggande processerna.

Annons