Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Piteå hamn miljösatsar med LED-mastbelysning

Kajen i Piteå Hamn, belyst av MZ LED. Foto: Energisystem
Kajen i Piteå Hamn, belyst av MZ LED. Foto: Energisystem
Publicerad av
Christer Wiik - 29 feb 2016

Piteå Hamn visar vägen när det gäller miljösatsningar på modern belysning. MZ LED mastbelysning ger god säker belysning med minskad energiförbrukning och underhållskostnad.Piteå hamn driver ett kontinuerligt miljöarbete och har under flera år haft fokus på att minska sin energiförbrukning. Eftersom hamnens mastbelysning utgjordes av urladdningsteknik var denna en stor energiförbrukare och i behov av översyn. Detta ledde till att hamnen intresserade sig för Energisystems MZ-serie av LED-bestyckade mastarmaturer.

Energisystem inventerade hamnens mastbelysning. Anläggningen var fullt fungerande och ljuset var med råge tillräckligt för hamnarbete. Däremot var den installerade effekten mycket hög på grund av föråldrad urladdningsteknik. Det som efterfrågades var fortsatt bra ljus men med en avsevärt lägre energiförbrukning samt jämnare belysning.

Clas Johansson, Sjöfartsansvarig och initiativtagare till projektet hade följande kommentar till den gamla belysningen:-Anläggningen har stått sen 70-talet. Det är 40 lux på kajkanten på vissa ställen, men sen är det nästan svart på andra ställen. Det kan kännas fräscht med lite nya riktningar. Idag lyser en massa lampor upp på taket och killarna kör pannlampa på kajen.

Även om diskussionen handlade om att först utvärdera den nya tekniken i en provmast beslöt man sig för att gå igenom hela hamnområdet. Projektering av hela mastbeståndet gör att den nya belysningen projekteras i sitt sammanhang. Har man helhetsbilden kan man också höja blicken och utvärdera ljustekniska resultat och besparingspotential hos hela den framtida belysningsanläggningen. Projekteringen kan sedan användas som en framtida åtgärds- och miljöplan för mastbeståndet. En annan utmaning bestod i att hamnen använder mastarmaturer för att belysa mellan magasinen. Ofta löser man detta med fasadmonterade armaturer. Detta är dock inte möjligt i Piteå på grund av att armaturerna snabbt skulle bli övertäckta en snörik vinter. I åtgärdsförslaget utgick Energisystem från de faktiska krav soör hamnarbete. Detta skulle innebära sänkt belysning på vissa områden.

Piteå hamn beslutade sig för en lämplig provmast för pilotinstallationen. I provmasten installerades MZ LED mastarmaturer med 400W effekt. För att lyckas nå de långa avstånden kombinerades standardarmaturerna, som har 60° ljusspridning, med smal-strålande armaturer med 20° spridning. De smalstrålande armaturerna fokuserar och kastar ljuset långa avstånd in mellan magasinen.

Den nya belysningen utvärderades, bland annat genom samtal med personalen och kontrollmätningar av ljuset från den nybestyckade masten. En positiv utvärdering ledde till att Piteå Hamn beslöt sig för att gå vidare med ytterligare två master. Också i dessa master kombinerades 400W-armaturer med olika spridningsvinklar.