Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt...

Omfattande logistik när Postens nya ”superterminal” byggs

Det är ett år kvar till bygget står klart. Stålstommen, som tog nio månader att färdigställa, är nu färdig, liksom skalet. Illustration: Posten
Det är ett år kvar till bygget står klart. Stålstommen, som tog nio månader att färdigställa, är nu färdig, liksom skalet. Illustration: Posten
Huset är idag tätt och arbetena med de invändiga installationerna har tagit fart. Illustration: Posten
Huset är idag tätt och arbetena med de invändiga installationerna har tagit fart. Illustration: Posten
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 okt 2013

Hösten 2012 togs första spadtaget till Postens nya ”superterminal” i Rosersberg norr om Stockholm.  Den spåranslutna terminalen blir Sveriges hittills största postterminal och får en samlad yta på drygt 50 000 kvadratmeter när den står klar hösten 2014. Här centraliseras sortering och distribution av post till drygt 800 000 hushåll och 77 000 företag.

För att möjliggöra en så effektiv logistikprocess som möjligt blir den nya postterminalen spåransluten. Läget i anslutning till E4:an och nära Arlanda flygplats medför också ett optimalt läge även för flyg- och fordonstransporter.  På terminalen räknar Posten med att kunna hantera 1,7 miljoner adresserade försändelser per dygn. Peab är projektets totalentreprenör.

Delar av byggnaden pålas Delar av byggnaden står på lerjord, medan delar står på mark där man tidigare genomfört en del sprängningar. Det medför att en tredjedel av byggnaden är grundlagd med grundsulor på packad sprängsten och stålfiberarmerade markplattor, medan två tredjedelar av byggnaden pålas med hjälp av 2 300 stålpålar och en fribärande stålfiberarmerande platta. Pålarna och den stålfiberarmerade plattan bidrar till att förstärka byggnaden så den klarar av vikten av de truckar och lastbilar som kommer att trafikera ytorna.

- Stålstommen tog drygt nio månader att montera och är nu klar. Vi har ett tätt hus och har påbörjat arbetet med invändiga installationer av el, VVS och liknande. Vi har valt en stark och tålig stomme som klarar av fastighetens höga belastningskrav med tunga postsorteringsmaskiner. Den kraftiga stommen är byggd för att klara av de transportband som kommer att hänga i taket på terminalen, säger Joachim Sjölin, arbetschef för projektet på Peab, som är terminalprojektets totalentreprenör.

Ett trettiotal underentreprenörer är för närvarande involverade i projektet, som bland annat involverar drygt 2 000 meter perrongkant samt en 500 meter lång hall längs med järnvägsspåret. Byggnadens planlösning utgår från hur Postens brevsortering är uppbyggd.

Fakta:

 

Byggherre: Posten Meddelande AB

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Sweco Management AB

Tidsram: Första spadtaget togs hösten 2012, beräknas stå klart september 2014.

Kontraktssumma: 480 miljoner kronor.

Omfattning: Totalt cirka 50 000 kvadratmeter nyproduktion av terminalbyggnad inklusive spårhall. Hållbarhet: Projektet är ett GreenBuilding-projekt med beräknad energianvändning 25 procent under BBR. Det innefattar 2 000 kvadratmeter solcellspaneler på taket.

Annons

Annons

Annons