Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt...

Världens första metanoldrivna oceangående fartyg

Foto: Waterfront Shipping
Foto: Waterfront Shipping
Publicerad av
Simon Matthis - 13 apr 2016

De första oceangående fartygen som kan använda metanol som bränsle byggs just nu för Waterfront Shipping, ett kemiföretag som ägs av Methanex, världen största tillverkare av metanol.

Totalt sju 50 000 DWT-fartyg med en längd på 186 meter byggs av Hyundai Mipo Dockyard och Minaminippon Shipbuilding och de första tre ska vara leveransklara senare i april.  De återstående levereas i oktober.

Samtliga fartyg är utrutade med motorer som kan drivas med metanol, eldningsolja, marin dieselolja eller gasolja. Metanol är ett biologiskt nedbrytbart bränsle.

Annons

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman
Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

"digital revolution"

Tisdagen den 20 november öppnade nya Hypermotion-mässan och konferensen sina portar i Frankfurt am...