Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Ny container för miljöfarligt avfall

Bild: Apex Import
Bild: Apex Import
Publicerad av
Christer Wiik - 30 mar 2016

Apex Materialhantering presenterar nu en ny container för miljöfarligt avfall, SAG-containern från Bauer-Südlohn.

Enligt miljöbalken kap. 9 (Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) är det ett brott att förorena vattenområden eller grundvatten i Sverige. 

SAG är en ny staplingsbar container för miljöfarligt avfall. Den finns i fyra olika storlekar, 800, 1500, 2100 och 2700 liter. Alla storlekar hanteras med palltruck, gaffeltruck eller kran. Containern är godkänd för internationella transporter av vätskor, fasta ämnen och pastaliknande ämnen i enlighet med ADR/RID/IMDG-koder, förpackningsgrupp II och III.