Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Norge efterfrågar svensk logistikutbildning

Foto: Högskolan Väst
Foto: Högskolan Väst
Publicerad av
Christer Wiik - 23 mar 2016

Nyligen avslutades en uppdragsutbildning med yrkesverksamma inom logistikområdet i Norge där Högskolan Väst haft ansvaret för genomförandet. - Att vi arbetar interaktivt och arbetsintegrerat var en av orsakerna till att valet föll på oss. Vi vill skapa nytta direkt, säger Bo Månsson, ansvarig på Högskolan Väst.

20 personer har under hösten bland annat lärt sig mer om logistiksystemet i ett företag och dess påverkan på lönsamheten, nyckeltal inom leveransservice och flöden, Lean Supply Chain, planering och styrning av materialflöden samt logistikens miljöpåverkan. Det har varit deltagare från vitt skilda branscher såsom automotive, aluminumprofiler, handelsföretag och off shore. Utbildningen på 15 högskolepoäng är köpt av fackföreningen Förbundet for Ledelse och teknikk i Norge för sina medlemmar som en del i en längre Bachelorexamen.

- Närheten mellan arbetssituationen och lärandesituationen är en motivationsfaktor för att öka lärandet hos våra deltagare. Högskolan Väst har satt detta i system genom sitt fokus på arbetsintegrerat lärande och vi båda tänker väldigt lika om vad som är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med fortbildning. Därför föll valet på dem, säger Per Hegli, Salgs- och markedsansvarlig, ansvarig för inköpet på Addisco som ägs av Förbundet for Ledelse och teknikk.

Utvärderingen är precis genomförd och visar ett mycket gott betyg för högskolans insats:- De framhåller just den starka kopplingen till arbetslivet som mycket positivt. Alla medverkande lärare har lång erfarenhet från industrin samtidigt som de är akademiker. Det gör att vi kan hålla akademisk höjd samtidigt som vi pratar samma språk, säger Bo Månsson, själv flerårig bakgrund inom bil-, mekanisk och textilindustrin.

Bo Månsson vill att deltagarna direkt ska kunna ta med sig sina nyvunna kunskaper ini yrkeslivet och upplägget är också format så att det ska vara möjligt. Till exempel nämner han området kundstyrd logistik där deltagarna fick undersöka om de kunde implementera detta direkt i sin egen verksamhet.

- Det är som min kollega i kursen, professor Dag Ericsson, brukar säga – ”de ska bli hjältar på jobbet”. Vad han menar är att de ska kunna visa direkt vilken nytta de har av utbildningen, säger Bo Månsson.

Utbildningen var förlagd till Högskolan Väst under i huvudsak fyra helgsamlingar. Till detta har det funnits stödmaterial på video att ladda ner. Stödmaterialet har innehållit samtal mellan flera kunniga inom området som har belyst olika områden och som har knutit samman teori och praktik. Just nu planeras ett fortsatt samarbete och att köpa in utbildningen på nytt.

- Redan till hösten kommer 40 deltagare från olika norska industribedrifter delta på dels Supply Chain Management (Logistikk) och kursen Ingenjörsverktyg I, berättar Per Hegli.