Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 20 2017
Senaste Nytt...

EU-krav om eCall-tjänst

Foto: SBM-försäkringar
Foto: SBM-försäkringar
Publicerad av
Christer Wiik - 22 mar 2016

Europaparlamentet har beslutat om att att alla nyproducerade bilar från 2018 ska vara utrustade med ett system som kallas eCall, vilket innebär att om bilen är med om en trafikolycka känner sensorer av det och bilen ringer själv upp det europeiska larmnumret 112. Samtidigt sänds information om bilen för att räddningsinsatsen ska kunna planeras på bästa sätt.

Tanken med eCall är att få ner antalet människor som skadas och dödas i trafiken genom att reducera tiden från olycka till att räddningstjänst är på plats. Enligt beräkningar skulle responstiden kunna reduceras med hela 43 procent. Utöver att bilen larmar så fort olyckan inträffar, skulle positionsinformationen göra att räddningsbilarna slapp leta efter olyckan. Närmare en femtedel av de som larmar uppger inte korrekt adress och det ställer till stora problem för räddningstjänsten.

Somliga har kritiserat systemet eftersom det finns en reell möjlighet för hackare att ta över viktiga funktioner i bilen, vilket kan utgöra livsfara för den som kör. I försök har man lyckats slå av och på bromsarna, aktivera autoparkeringen och påverka styrningen av bilen. Förespråkarna menar att eCall ligger vilande tills en olycka inträffar och först då aktiveras det och söker kontakt med larmnumret.