Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Digitalisering och automatisering på CeMAT 2016

Utställarområdet från förra upplagan av CeMAT. Foto: CeMAT/Deutsche Messe
Utställarområdet från förra upplagan av CeMAT. Foto: CeMAT/Deutsche Messe
Publicerad av
Christer Wiik - 22 mar 2016

Mellan den 31 maj och den 3 juni i Hannover, pågår CeMAT, en internationell mässa för intralogistik och Supply Chain Management. Huvudteman i år är ”Smarta Supply Chain-lösningar” samt ”Industri 4.0.  Mässan riktar därmed blicken mot den digitaliserade och integrerade värdekedjan.

Alla behållare eller lastbärare och transportmedel liksom godset kommer att vara utrustade med intelligens i framtiden. Det gör att processerna kan utformas med mycket stor flexibilitet och övervakning. Avgörande konkurrensfaktorer vid hantering av logistikprocesser är hastighet, precision, flexibilitet och tillgänglighet. Förutsättningen för detta är digitaliseringen, som kommer att ge branschen ett lyft, säger Dr. Andreas Gruchow, medlem i styrelsen för Deutsche Messe AG, vid förhandsvisningen av CeMAT i Hannover.

CeMAT är en betydande impulsgivare för den globala intralogistikbranschen och visar hela spektrat av produkter och lösningar för en hållbar och integrerad logistik. Såväl halv- som helautomatiserade lagerlösningar, autonoma maskiner, innovativa industriella truckar, nya hyllsystem, kollaborativa robotar eller IT-system presenteras av utställare från hela världen.

Samtidigt fortsätter intralogistikbranschen att växa. Under det gångna året uppnådde intralogistiktillverkare bara i Tyskland en produktionsvolym på 20,1 miljarder euro. Jämfört med 2014 betyder det en tillväxt på tre procent. Även för innevarande år prognostiserar branschföreningen materialhantering och intralogistik i VDMA en fortsatt tillväxt på tre procent. ”Det utmärkta årsresultatet kan bland annat förklaras med den positiva utvecklingen på den inre europeiska marknaden. En annan förklaring är att konjunkturen i enskilda målbranscher varit ett draglok, vilket har lett till fyllda orderböcker hos tillverkarna. Här kan man till exempel nämna den långvariga succén e-handel och fordonsindustrin”, förklarar Sascha Schmel, ordförande för VDMA-branschföreningen materialhantering och intralogistik.

Parallellt blir programvaror allt viktigare. Med utställningens nya fokusområde logistik-IT speglar CeMAT denna utveckling. ”Utan intelligenta eller smarta IT-lösningar skulle logistiken inte längre vara möjlig. IT driver innovationerna inom logistiken, och mobilt Internet och inkludering av slutanvändarna i processkedjan skapar helt nya möjligheter”, säger Gruchow.