Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Bilradar stärker säkerheten

Bild: SP
Bild: SP
Publicerad av
Christer Wiik - 21 mar 2016

Projektet “HiFi RadarTarget” syftar till att förbättra utvärdering av aktiva säkerhetssystem som använder sig av en eller flera radarsensorer.

77 GHz-radarn är, tack vare av sin förmåga att upptäcka och följa objekt, en viktig sensor i aktiva säkerhetssystem. Jämfört med andra sensorer upptäcker radarn objekt på långa avstånd (upp till 200 meter) vilket ger en kortare reaktionstid.

För att säkerställa tillförlitligheten hos radarn behövs omfattande tester med mjuka surrogatmål, till exempel ballongbil. Radarns svar på ett surrogatmål kan dock skilja sig från verkliga mål.

– Det första projektmålet blir därför att utveckla och validera realistiska mjuka surrogatmål på testanläggningen AstaZero samt att utveckla mätmetoder och mätuppställningar för dessa, säger Kristian Karlsson, forskare på SP.

Stark konkurrens och korta ledtider inom bilindustrin driver behovet av ökad virtuell testning. Förmåga att utvärdera radarsystem tidigt i utvecklingsprocessen för aktiv säkerhet kommer att spara mycket tid och kostnader. Det finns dock idag inga verktyg för simulering av hela radarkedjan och det är därför det andra målet i projektet.

Projektet pågår 2016-2017. Deltagare är Volvo Car Group, Autoliv Development AB, AstaZero AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare).