Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Fortsatt satsning på automatlagret i Jönköping

Elgigantens distributionscenter i Jönköping är högautomatiserat och binds samman av conveyorband och en stor sorteringsanläggning. Foto: Johanna Hanno
Elgigantens distributionscenter i Jönköping är högautomatiserat och binds samman av conveyorband och en stor sorteringsanläggning. Foto: Johanna Hanno
Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i Jönköping. Foto: Elgiganten
Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i Jönköping. Foto: Elgiganten
Publicerad av
Christer Wiik - 18 mar 2016

Elgigantens nordiska varuhus försörjs idag från det 100 000 kvadratmeter stora centrallagret i Jönköping. Nu håller anläggningen på att byggas ut och därtill fortsätter satsningen på att automatisera hela lagersystemet.

- Vårt högautomatiserade och centraliserade distributionscenter är en del av vår strategi att växa och fortsätta växa. Det säger Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i Jönköping. 

 

Elgigantens nordiska varuhus försörjs idag från det 100 000 kvadratmeter stora centrallagret i Jönköping. Nu håller anläggningen på att byggas ut och därtill fortsätter satsningen på att automatisera hela lagersystemet.- Vårt högautomatiserade och centraliserade distributionscenter är en del av vår strategi att växa och fortsätta växa. Det säger Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i JönköpingElgigantens nordiska varuhus försörjs idag från det 100 000 kvadratmeter stora centrallagret i Jönköping. Nu håller anläggningen på att byggas ut och därtill fortsätter satsningen på att automatisera hela lagersystemet.- Vårt högautomatiserade och centraliserade distributionscenter är en del av vår strategi att växa och fortsätta växa. Det säger Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i Jönköping. Elgigantens nordiska varuhus försörjs idag från det 100 000 kvadratmeter stora centrallagret i Jönköping. Nu håller anläggningen på att byggas ut och därtill fortsätter satsningen på att automatisera hela lagersystemet- Vårt högautomatiserade och centraliserade distributionscenter är en del av vår strategi att växa och fortsätta växa. Det säger Andreas Thimour, utvecklingsansvarig för Elgigantens distributionscenter i Jönköping. 

 

Ert distributionscenter är Sveriges kanske högst automatiserade lagersatsning. Berätta om motivet och bakgrunden.-År 2000 tog sig Elgiganten in på e-handelsmarknaden, men på den tiden distribuerades varorna från våra största butiker i Norden. Sedan 2004 är logistiken centraliserad till Jönköping och vi har byggt vidare på konceptet. Idag är logistikkedjorna ut till kund helt integrerade och går inte att särskilja. Den enda skillnaden är om leveransen sker med lastbil eller postpaket. Syftet är att öka omsättningen eftersom vi ser en kraftig tillväxt på distribution till slutkund. Vi ville också öka vårt sortiment och minska ledtiden till marknaden samt få lägre logistikkostnader.

Är det bara e-handel som hanteras här?-Nej, vårt högautomatiserade och centraliserade distributionscenter är en del av vår strategi att växa och fortsätta växa. Hela Elgiganten-kedjan har ökat med 10 procent försäljningsmässigt på ett år. När det gäller e-handeln har den gått upp med 20 procent. En lyckad e-handel är helt beroende av att verksamheten är slimmad i sin struktur – men också handeln generellt blir mer och mer stressad. Dessa två faktorer har gjort att vi har fortsatt vår satsning på automatlagret.

Varför lokaliserade ni distributionscentret/centrallagret till Jönköping?-Jönköping ligger mitt i den centrala delen av befolkningstätheten i Norden. Vi levererar till hela Norden plus Grönland och Färöarna. Vi täcker faktiskt in 80-90 procent av Nordens befolkning inom en dag härifrån. 

Hur är centret uppbyggt?-Vi har en enda byggnad på 95 000 kvadratmeter, där 92 procent av försäljningen till butiker och e-handelskunder passerar. Nu bygger vi ut med ytterligare 12 000 kvadratmeter – ett höglager med en lagringskapacitet på 36 000 pallplatser. Det har ett case warehouse som hanteras av skyttlar till alla tiotusentals positioner, med full automation. Allt binds samman av conveyorband och en större sorteringsanläggning. Plock sker vid plockstationer.

Hur viktig är plattformen för lagerstyrning som framgångsfaktor?    -Extremt viktig. Det är kundens förväntade efterfrågan vi ska möta. Vi har gjort ett strategiskt val och plockat den senaste tekniken från de bästa leverantörerna. Automationen och tillhörande system är från KNAPP. Detta har vi kopplat ihop med vårt befintliga lagerhanteringssystem från Consafe Logistics.

Vilka delar inom lagerhantering och varudistribution ser du är viktiga att utveckla framöver?-För en kund som köper den senaste utgåvan av iPhone när den släpps är tiden det viktigaste, för sällanköp kan det se annorlunda ut. Därför tror jag på en utveckling av både produktutbud och tjänsteutbud.

Hur då?- Det är inte tvekan om att våra hem blir alltmer intelligenta - alla produkter kommer att bli uppkopplade. Om en ska koppla ihop ett intelligent hem så känner nog många kunder att de vill ha det färdigt och klart och inte lägga tid på att googla fram hur det ska göras. Framtiden bär med sig att vi utför mer och mer tjänster hemma hos kunder; vi ser framför oss sammansatta lösningar för fysiska produkter och servicetjänster. Redan nu har vi har dubbelbemannade bilar med en installatör. Det ska vi sträcka ännu längre.  

Vilka andra trender tror du på när det gäller detaljhandeln och produktleveranser?-De närmaste åren blir väldigt viktiga om vi ska behålla vår konkurrenskraft. Lågprisalternativ som till exempel alibaba.com som levererar inom ett par veckor utmanar handeln på flera sätt. Vi måste ha produkterna tillgängliga exakt där och när de behövs. Och vi måste bredda utbudet med tjänsteinnehåll. Same day-delivery mot butik och e-handel smälter samman. 

-Trender en ser i USA och England är att ha godset där folket rör sig – till exempel tunnelbanan, det är där postautomaten ska stå. Enjoy i USA har målet att distribuera till och instruera kunden var än vederbörande befinner sig, om det så är på en parkbänk. I Norden kommer vi att se många olika typer av lösningar, beroende på hur staden ser ut. Allt för att kunden ska vinna tid.

Hur bra är det för miljön egentligen att folk får sina varor transporterade dygnet runt vart de vill?-I takt med att människor kräver snabbare leveranser ökar betydelsen av miljöaspekten som ett konkurrensmedel. Efter hand kommer miljömålet att ta allt större del när vi gör kalkyler, det är helt klart.

Vad kostar det att investera i en sådan högautomatiserad lösning som ni har gjort?- Elgiganten har investerat 500 miljoner kronor, så det är klart att det krävs en viss storlek på företaget för att klara av en satsning som vår. Det tar en stund att tjäna in den investeringen. Men för oss är det ett sätt att bygga en lösning för vår totala tillväxt.

Hur ser framtiden för e-handel ut?- E-handel känns som ett något förlegat uttryck - personligen tror jag på tillväxt genom omnikanaler. Det viktiga är att kunden kan handla exakt därifrån kunden önskar. Då kräver det att vi har en tillräckligt stark motor som klarar att uppfylla detta. Vi har byggt så flexibelt som möjligt med tanke på svängningar i marknaden och i behoven, men vi har också en viss möjlighet att påverka framtiden.