Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Concordia Maritime i nytt avtal för P-Max-fartyg

Foto: Concordia Maritime
Foto: Concordia Maritime
Publicerad av
Christer Wiik - 14 mar 2016

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av ytterligare ett P-Max-fartyg, Stena Progress. Avtalet, som gäller från och med april 2016, är på tre år. Kontraktspartner är ett nationellt oljebolag.

 - Genom att kontraktera ut ytterligare ett till av våra P-Max-fartyg över en längre period fortsätter vi att dra nytta av det momentum som nu präglar marknaden. Vi har nu på kort tid kontrakterat ut tre av våra tio P-Max-fartyg över längre perioder och utvärderar löpande möjligheten till liknande upplägg. Kontrakten ligger helt i linje med vår befraktningsstrategi. Vi säkerställer en god intjäning för fartyget under den aktuella perioden, samtidigt som vi i växande omfattning balanserar exponeringen mot spotmarknaden, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime.

Fartyget kommer huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter i Atlanten. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

Foto: Concordia Maritime