Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Nytt koncept för metalltransporter

Foto: Höganäs
Foto: Höganäs
Publicerad av
Christer Wiik - 11 mar 2016

I samarbete med GDL Transport AB och Volvo Lastvagnar AB testar Höganäs AB ett nytt lastbilsekipage för att transportera metallpulver från Höganäs till Västhamnen i Helsingborg.

– Den här lastbilen kan transportera två istället för en container med färdigt metall­pulver, säger Melker Jernberg, vd Höganäs AB. På sikt blir det möjligt för oss att halvera transporterna genom tätorten, vilket är en viktig pusselbit i vårt hållbarhets­arbete för att minska vår påverkan på både miljö och människa.

Lastbilsekipaget är ett så kallat HCT-fordon, som kan ta högre tonnage vid container­dragning. Tack vare den större lasten beräknas bränsleförbrukningen minska med upp till 35 % per transporterad container. Det är första gången den här typen av ekipage används i stadsnära miljöer.

– Vi på GDL är väldigt glada och stolta över att vi, i samarbete med Höganäs och Volvo Lastvagnar, har fått möjlighet att använda ett HCT-ekipage. Detta projekt går helt i linje med vår nya vision – att skapa hållbara kundunika lösningar, säger Henrik Holm, VD för GDL Transport AB.

Det krävs dispens från Trafikverket för att få köra med 74-tonsekipage.– De första månaderna med den här lastbilen ser vi som en lärotid, säger Johan Walther, logistikchef på Höganäs AB. Fungerar det bra räknar vi med att sätta in ytterligare ett HCT-ekipage så snart som möjligt. Att effektivisera transporterna genom tätorten Höganäs och på väg 111 är mycket viktigt för oss.

En rad studier och demonstrationsprojekt med tyngre fordon har genomförts av Volvo med gott resultat. Att lasta mer gods vid varje körning gör transporterna effektivare, ger minskade utsläpp samt färre tunga fordon på vägarna. Samtidigt effektiviseras hanteringen i Västhamnen när färre fordon behöver köra in där. Allt detta med bibehållen trafiksäkerhet.

– Vi har byggt upp en stor erfarenhet av tyngre transporter genom en rad studier och demonstrationsprojekt med mycket goda resultat. Att lasta mer gods vid varje körning gör lastbilstransporterna effektivare, ger minskade utsläpp samt färre tunga fordon på vägarna med bibehållen säkerhet, säger Lennart Cider, projektledare på Volvo.

Fakta om 74-tonsekipaget: HCT står för High Capacity Transport, vilket betyder att ett HCT-ekipage kan ha ett högre tonnage – 74 ton – än en vanlig lastbil, som kan ha 64 ton. Den Volvo-lastbil som GDL satt in för Höganäs AB:s räkning kan transportera två istället för en container med färdigt metallpulver till Väst hamnen i Helsingborg.Lastbilen har också en urkopplings- och lyftbar tandemaxel, det vill säga chauffören kan koppla ur en axel på både dragbilen och trailern när lasten är lossad. Med en axel urkopplad och lyft minskar rullmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen när lastbilen återvänder tom till Höganäs.Volvo Lastvagnar har tagit fram fordonskombinationen tillsammans med Parator Industri i Bollnäs. Parator utvecklar och tillverkar släpvagnar med teknik som gör det möjligt att koppla två eller tre släp efter en lastbil med optimal säkerhet.Hittills har HCT-ekipage främst använts i skogsnäringen. Samarbetet mellan GDL, Höganäs och Volvo Lastvagnar ger möjlighet att utvärdera användningen i stadsnära och urbana miljöer.

Om Höganäs: Höganäs är verksamma på den globala järn- och stålpulvermarknaden. Tillsammans med våra kunder utvecklar företaget framtidens bilkomponenter, produkter för lödning, system för hållbar energiproduktion och additiv tillverkning. Höganäs, grundat 1797, omsatte 7 090 Mkr under 2014. Ägare är Lindéngruppen och Wallenberg-ägda FAM.