Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Häfele ökar internationellt

Det Nagold-baserade distributionscentret är en internationell hubb för beslag. Det är det största av 36 distributionscenter Häfele har runtom i världen. Foto: Häfele
Det Nagold-baserade distributionscentret är en internationell hubb för beslag. Det är det största av 36 distributionscenter Häfele har runtom i världen. Foto: Häfele
Publicerad av
Christer Wiik - 09 mar 2016

Den internationella Häfele-koncernen för beslagsteknik och elektroniska passersystem avslutade 2015 med tillfredställande resultat. Företaget presenterar en omsättning på 1,27 miljarder år 2015 motsvarande en ökning på 11 procent.

Familjeföretaget baserat i den sydtyska staden Nagold fortsätter därmed sin tillväxt, vilken ackrediteras till de 37 internationella dotterbolagen som själva presenterade en uppgång på 16 procent.

Den starkaste tillväxten registrerades i USA, Storbritannien, Indien och Australien. Faktum är att Häfele genererar 79 % av den totala omsättningen utomlands. Årsrapporten visar också på en positiv utveckling i antalet anställda som gick från 200 till 7 100 globalt. Moderbolaget i Tyskland presterade också bra, med tanke på en dålig start de första 6 månaderna 2015. Med hänsyn till det internationella IT-konverteringsprojektet är koncernen nöjd med en vinst på 1 %. Målet för 2016 är att återställa den årliga ökningen på runt 5 %. Antalet anställda i Tyskland består oförändrat på 1 600 anställda.

Häfele har påbörjat det nya räkenskapsåret optimistiskt. I betraktande av de investeringar som redan gjorts i globalt standardiserad IT, marknader, logistik, produktion och tjänster, ser bolaget goda möjligheter att även under 2016 nå samma procentuella ökning internationellt. 

- Vi räknar med en medelhög ensiffrig ökning av intäkterna som ett resultat av våra befintliga investeringar och pågående projekt”, förklarar Sibylle Thierer, vd på Häfele.

Årets totala investeringar beräknas uppnå runt 35 miljoner Euro. De befintliga riskerna för företaget ligger i ökad volatilitet på valutamarknaden samt det ökade antalet transnationella konflikter.

Häfele finns idag i fler än 150 länder och har oberoende säljkontor i 37 länder. Produkterna och tjänsterna från koncernen används idag av världsledande möbelföretag, arkitekter och planerare, snickare/möbeltillverkare och återförsäljare. Globala och lokala produktutbud är utvecklade utefter respektive lands krav och produceras därefter i en av företagets sex produktionsfabriker eller i linje med ”Häfeles tyska kvalitetsstandard” hos en av de 1 500 partners runtom i världen.