Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

CMP ny omlastningshamn för SCA Logistics

Vy över Copenhagen-Malmö Port, CMP, Malmödelen. Foto: Perry Nordeng
Vy över Copenhagen-Malmö Port, CMP, Malmödelen. Foto: Perry Nordeng
Publicerad av
Christer Wiik - 02 mar 2016

CMP och SCA Logistics har tecknat ett samarbetsavtal. Det gör Malmö till ny knutpunkt i hygien- och skogsindustriföretagets transportnätverk. Godset kommer med fartyg till CMP där det lastas om och skickas vidare till kunder i regionen. - Vi är glada över samarbetet med SCA Logistics, som på ett skickligt sätt anpassar sina produkter och godsflöden efter marknadsförutsättningarna. Det gynnar vår verksamhet som ligger mitt i Öresundsregionen. I nästa steg ser vi fram emot att kunna växa volymerna tillsammans med denna stora och välrenommerade kund, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, Key Account Manager i CMP.

RoRo-fartygen från SCA Logistics kommer att anlöpa CMP 1 gång i veckan. Det första anlöpet görs den 20 mars. Företaget tillhandahåller sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till andra marknader runt om i världen. Verksamheten baseras på ett nätverk av terminaler på strategiska platser i hela Europa. SCA Logistics ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som bland annat producerar papper för förpackningar och tryck.

SCA Logistics bedriver RoRo-trafik med i första hand pappersprodukter. Fartygstrafiken går mellan hamnar i Sverige, Tyskland, England och övriga Europa. Via det nya avtalet blir CMP nu en del av detta transportnätverk. Förutom fartygsanlöp omfattar samarbetet även lagring och hantering. I Malmö lastas SCAs produkter om till lastbil för vidare transport till kunder i regionen.

- En av CMP:s styrkor är närheten till Danmark och den övriga Öresundsregionen. Det strategiska läget är också en av anledningarna till att vi nu lägger till Malmö till vår transportslinga, säger Magnus Svensson, vd för SCA Logistics.

- CMP har även stor kapacitet i form av ytor och terminaler. Dessutom är vi duktiga på att anpassa teknik och service efter kundernas skiftande behov, säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson.