Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Regerings-uppdrag till Sjöfartsverket

- En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Christer Wiik
- En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 25 feb 2016

Regeringen har nu gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige.

Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Dock finns ännu ingen inlandssjöfart i Sverige. 

Kustsjöfarten kan beskrivas som sjöfart mellan de större hamnarna i Sverige.-  Att främja kustsjöfarten och utveckla en svensk modell för inlandssjöfart är en del av regeringens politik för att stärka sjöfarten. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och järnväg och bidra till regeringens arbete för hållbara transporter och fler jobb, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Sjöfartsverket ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Trafikverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.