Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Logistikföretaget Dachser prisade

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland. Foto: Dascher
Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland. Foto: Dascher
Publicerad av
Christer Wiik - 24 feb 2016

Med en första plats i kategorierna ”Allmänna godstransporter och samlastningstjänster” och ”Logistik för livsmedel och konsumentvaror” tog Dachser hem en dubbelseger som det mest framgångsrika logistikvarumärket i ”Image Ranking” 2016, som publicerades av branschmagasinet Verkehrsrundschau.

I den ”Image Ranking” som branschtidningen Verkehrsrundschau publicerar vartannat år hamnade varumärket Dachser på första plats i två olika kategorier. I kategorin ”Allmänna godstransporter och samlastningstjänster” gav logistikköparna Dachser 738 av totalt 1 000 möjliga imagepoäng, medan företagets 747 imagepoäng i kategorin ”Logistik för livsmedel och konsumentvaror” gav en topplacering även där.

– Vi är mycket glada över att ha lyckats försvara båda våra imagepriser igen, säger Dachsers Chief Executive Officer (CEO) Bernhard Simon. – Priset visar att vårt arbete med kvalitet, expertis och service uppskattas. Samtidigt motiverar det oss att fortsätta på den inslagna vägen.

Nittiosex procent av de tillfrågade beslutsfattarna inom industri- och handelssektorn framhöll att en tjänsteleverantörs rykte spelar en viktig roll när det gäller att tilldela transport- och logistikkontrakt. Dessutom påpekade de att logistikleverantörens image främst avgörs av tre faktorer: förhållandet mellan pris och prestanda, tjänstens kvalitet och företagets kundtjänst. Nästan lika viktigt för dagens köpare av logistiktjänster är frågan om compliance – att den anlitade tjänsteleverantören kan uppfylla samtliga myndighets- och företagsbestämmelser.

”Verkehrsrundschau” gav marknadsundersökningsföretaget Kleffmann (med huvudkontor i Lüdinghausen, Tyskland) i uppdrag att ställa frågor till 400 logistikansvariga vid tyska företag verksamma inom industri- och handelssektorn (köpare av logistiktjänster) kring image och igenkänningsfaktor för de 79 viktigaste varumärkena i fem sektorer på logistikmarknaden. I den resulterande undersökningen, med namnet ”Image Ranking for Transport and Logistics Services in 2016”, bedömdes även imagen för små och medelstora transportföretag som var regionalt verksamma på de enskilda undermarknaderna samt ryktet i de 15 viktigaste logistikregionerna i Europa.