Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, nov, 20 2017
Senaste Nytt...

Transportindustri-förbundet arrangerar seminarium

Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 22 feb 2016

Transportindustriförbundet arrangerar två halvdagsseminarier om IMO:s nya regler om containervägning. I Göteborg den 26 april och i Malmö den 27 april. Medverkar gör representanter från branschen och myndigheter och syftet är att belysa och diskutera vad reglerna egentligen innebär, hur reglerna skall tillämpas och reda ut ansvarsfrågan för felaktig viktuppgift.

International Maritime Organisation (IMO) har antagit en regeländring med skärpta krav avseende lastinformation. Kraven innebär att containervikt ska verifieras genom vägning innan lastning på fartyg för sjötransport.Den huvudsakliga innebörden av IMO:s regeländring är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning. De nya reglerna kan börja gälla i Sverige samtidigt som IMO:s resolution träder i kraft, dvs. den 1 juli 2016.Det är Transportstyrelsen som ansvarar för införlivandet, i detta fall genom att föra in ändringarna i sin föreskrift TSFS 2010:174 om lastsäkring. 

Källor: Transportföretagen, Transportstyrelsen