Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Ny teknik för administration av bilflottor

Findity har integrerat TelliQs lösning för digital körjournal i sin plattform för digitala kvitton. Resenär får nu en automatiserad service inklusive pushnotiser för resor med bil. Bild: Findity
Findity har integrerat TelliQs lösning för digital körjournal i sin plattform för digitala kvitton. Resenär får nu en automatiserad service inklusive pushnotiser för resor med bil. Bild: Findity
Publicerad av
Christer Wiik - 18 feb 2016

Findity och TelliQ har tecknat ett samarbetsavtal som förenklar hanteringen och administration av företagets tjänstebilar, dels med digitala körjournaler och dels med automatiserad digital tjänst för milersättning och utläggshantering.

Resande får en digital tjänst som täcker in från att man startar bilen och avslutar resa, till det att man skickat in sin rapport för utlägg och att det har bokförts i företagets ekonomisystem. Resande kan också få en pushnotifiering när en resa är genomförd och redan då markera resan som tjänst eller privat.

– Tillsammans med Findity ger vi resande och företag en enkel, snabb och säker redovisning av alla bilresor. Med vår populära digitala körjournal, nu integrerad med Findity’s lösning för digitala kvitton och utläggshanteringen, kan vi nu erbjuda kunder en komplett digital administration av bilresande i tjänsten, säger Marcus Östergarde, Affärsområdesansvarig på TelliQ.

Bilföraren notifieras via ett pushmeddelande när en bilresa är gjord och kan då i en lista i Finditys utläggstjänst Companyexpense se alla gjorda resor innehållande färdväg, tidpunkt och kilometer körda. Sedan väljer man vilken resa eller resor som ska redovisas och vilka ytterligare digitala verifikat som utlägg för till exempel logi, representation och traktamente som ska läggas till en utläggsrapport. Milersättning och traktamente räknas ut automatiskt, en utläggsrapport skapas som sedan kan skickas digitalt till företagets ekonomisystem för bokföring och digital signering.

– Samarbetet med TelliQ är ännu ett exempel på hur vår plattform används för att addera värde till tjänster som underlättar vardagen. Med vår gemensamma lösning förenklas administrationen av företags bilflottor, säger Per Einarsson, vd på Findity AB.