Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Norska CargoLink lägger ner verksamheten

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Publicerad av
Christer Wiik - 15 feb 2016

Styrelsen för norska CargoLink har beslutat att upphöra med godstrafiken och att avveckla hela sin verksamhet. Det betyder att bolagets trafik på Sörlandsbanan, Bergensbanan, Dovrebanan och Rumbanan upphör.

– Det är tråkigt att Cargo har funnit det nödvändigt att ta det här steget. Det har visat sig viktigt för järnvägen att det råder konkurrens på marknaden för godstransporter, men marknaden är mycket konkurrensutsatt - inte minst från vägransportsektorn. Det har gjort att frakt på järnväg har kämpat, och kämpar med dålig lönsamhet, säger Björn Kristiansen, trafik och marknadsdirektör på Jernbaneverket i ett pressmeddelande.

– Det viktiga är nu arbetet med att finna lösningar som förhindrar godstrafien hamnar på vägarna. Banverket kommer att jobba för att bereda väg för nya aktörer att etablera sig, säger Bjørn Kristiansen.