Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Nytt avtal mellan Göteborgs Hamn och Stena Line

Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 09 feb 2016

En Masthuggsterminal som blir kvar en längre period, öppnas upp mer för göteborgarna och integreras i stadsbilden. En flytt av Tysklandstrafiken från Majnabbe till ytterhamnarna på Hisingen. Det är inriktningen i det nya avtal som Göteborgs Hamn AB ska förhandla fram med Stena Line.

– Stena Line är en av hamnens största kunder och en betydande arbetsgivare i Göteborg. Deras 1,7 miljoner passagerare bidrar dessutom varje år med 700 miljoner kronor i turistintäkter till Västsverige. Att hitta en långsiktigt bra lösning är därför viktigt, inte bara för hamnen och för Stena Line utan för hela Göteborg, säger Ulrica Messing, styrelseordförande Göteborgs Hamn AB.

Stena Lines nuvarande avtal för Masthuggsterminalen sträcker sig fram till 2019 och för Majnabbeterminalen till 2024. Båda områdena ligger med i planerna för bebyggelse av centrala Älvstaden. Göteborgs Hamn AB har därför, tillsammans med Stena Line och berörda förvaltningar inom Göteborgs Stad, utrett alternativa placeringar för Stena Lines färjor i hamnen.

Huvudspåret – samlokalisering av all trafik i Majnabbe – lämnades i våras. Utredningen visade på för höga investeringskostnader då området skulle behöva byggas om helt. En annan svårighet är möjligheten att få tillstånd för en sådan kraftig ökning av trafiken med tanke på närboende på båda sidor älven.

– Det bästa alternativet som utkristalliserat sig under utredningens gång är att Danmarkstrafiken, som är mer beroende av ett centralt läge, blir kvar i Masthugget en längre period medan Tysklandstrafiken lämnar Majnabbe i förtid och flyttar ut i ytterhamnarna, säger Ulrica Messing.

Inriktningen i det nya avtalet är att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för betydande stadsutveckling före 2035.

En viktig del av inriktningen är att terminalen blir mer tillgänglig för göteborgarna på olika sätt.

– Terminalen kommer att integreras mer i stadsbilden och bli en knutpunkt där stad, vatten och människor kan mötas. Konkreta förslag på utformning kommer att tas fram och presenteras av Stena Line inom en snar framtid, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Stena Lines linje mellan Göteborg-Kiel lämnar läget i Majnabbe och flyttar ut till ytterhamnarna så snart en flytt kan bli praktiskt möjlig. Majnabbeavtalet förkortas och gäller fram till 2020, men flytten kan troligtvis ske redan inom 12-18 månader.

– Vår bedömning är att Tysklandstrafiken kan dra fördelar av ett läge i ytterhamnarna – här finns spåranslutna terminaler och annan infrastruktur som underlättar för Stena Lines godstransporter. Dessutom reser de flesta passagerare med bil och är därmed inte lika beroende av ett centralt läge, säger Magnus Kårestedt.

När färjorna lämnar Majnabbe kan ett helt nytt område växa fram mellan Klippan och Fiskhamnen.

– Det är ett stort och centralt område som inom några år kan utvecklas till ett mycket attraktivt och sammanhängande bostads- och rekreationsområde, säger Magnus Kårestedt.

Miljösatsningar möjliggör centralt läge Under senare år har Stena Line satsat mycket på att minska färjetrafikens miljöpåverkan, bland annat genom att färjorna kör på renare bränsle, elansluter sig vid kaj och använder fjärrvärme. Biometanol som bränsle och batteridrift i hamnområdet är andra miljöåtgärder som planeras framöver.

– Stena Lines miljösatsningar gör det möjligt med en central placering av färjetrafiken och för en levande sjöfartsstad att gå hand i hand med en positiv stadsutveckling, säger Magnus Kårestedt.