Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Självkörande bilar förenklar logistik

Foto: Vivianne Crothers
Foto: Vivianne Crothers
Publicerad av
Christer Wiik - 09 feb 2016

Projektet Born To Drive ska skapa nya möjligheter för logistik av nytillverkade bilar. Här möts teknikområdet autonom körning och automatisering vilket skapar ett nytt tillväxtområde. Vehicle ICT Arena, Lindhomen Science Park, samordnar innovationsprojektet med ett antal nyckelspelare inom system och mjukvaruutveckling kopplat till fordonsindustrin. Vinnovas FFI-program är medfinansiär.

En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både skall vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017.

Iden och konceptet Born To Drive har tagits fram av Consats Lars-Göran Ullenius och Martin Wahlgren.

- Innovation och förmågan att formera samarbeten är utmärkande för Consat och Born To Drive är ett minst sagt lysande sådant exempel, berättar Martin Wahlgren vice koncern-vd på Consat AB.

I det större perspektivet är projektresultatet med den automatiserade logistiklösningen ytterligare ett initiativ i den större förändring och utveckling vi står inför inom området transporter och mobilitet.

- Genom samarbetsprojektet Born To Drive bygger många parter viktig och ny kunskap för att utveckla och möta framtidens behov inom ett av regionens tillväxtområden, säger Kent-Eric Lång, Programledare Vehicle ICT Arena.

Trenden är den samma världen över. Digitalisering och automatisering ger allt större avtryck på allt fler funktioner i samhället. Kraftigt automatiserad tillverkning är ingen nyhet, men nu ökar också graden av automationen snabbt i distributionsledet. Visionen med Born To Drive är att ta utvecklingen till ännu en nivå och praktisk tillämpning. Med hjälp av den teknikkunskap som redan finns idag blir Born To Drive en test arena för den nya kunskap som behövs om affärsstrukturer, legala aspekter och användarperspektiv.

Sverige har en ambition att ta ledningen i utvecklingen av automatiserade transportsystem. Born To Drive kommer att bygga kunskap i en tidig och begränsad tillämpning vilket blir värdefulla lärdomar och erfarenhet in till övriga projekt inom området, inte minst till det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.