Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Ny rapport från Transport-styrelsen

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 05 feb 2016

Transportbranschen står inför stora utmaningar. Konkurrensen är hård och godstransporterna på väg och järnväg fortsätter att minska. Även på persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

I rapporten "Transportmarknaden i siffror" kartlägger Transportstyrelsen marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg. När det gäller mängden gods på de svenska vägarna och järnvägen har det minskat under de senaste åren, trots den ekonomiska återhämtningen. Medan minskningen av godset på järnväg delvis kan förklaras med kapacitetsproblem, är bilden mer svårtolkad för vägtransporterna.– Visst kan det finnas fog för att konkurrensen från utländska godsföretag ökar, men det finns tecken på att vi i allt större utsträckning är på väg mot ett tjänstesamhälle. Godstransporter minskar till förmån för ökade persontransporter, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.Läs hela rapporten på: www.transportstyrelsen.se